Vaeltaja tuntee johtamisen arvioinnin keinoja ja käyttää niitä oman johtamisensa kehittämisessä.

Valikko

Arvioin johtamistani


Tavoite:

Vaeltaja tuntee johtamisen arvioinnin keinoja ja käyttää niitä oman johtamisensa kehittämisessä.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin arvioida johtamista. Vaeltajavartio tekee arvion toisistaan johtajina jotakin arviointimallia käyttäen. Vartio keskustelee mallin ja tulosten käytettävyydestä ja luotettavuudesta sekä siitä, millaisen arvion se kenestäkin antaa. Jokainen vaeltaja pohtii myös kuinka itse näkee arvion paikkansapitävyyden ja miten johdettava ryhmä (esimerkiksi sudenpennut tai opiskelijakaverit) vaikuttaa arvioon.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja etsii tarvittaessa etukäteen erilaisia malleja ja teorioita vartion käyttöön. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja ymmärtää, että käytetyt teoriat ovat vain yksi näkökulma asiaan. Mikään malli ei anna täydellistä kuvaa kenestäkään, mutta ne kuitenkin saattavat antaa vinkkejä siitä, mikä omassa toiminnassa on hyvää ja mikä vaatii kehittämistä. Luotsin tehtävä on varmistaa, että vaeltaja ymmärtää itsetuntemuksen olevan hyvän johtajuuden ydin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä johtajana

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Teen jonkin persoonallisuustestin ennen jotakin sellaista projektia, jossa toimin johtajana minulle vieraammalle ryhmälle (esimerkiksi kesäleirin staabi, piirileirin ohjelmapiste, opiskelijajärjestö). Tutkimme siis johtajana kehittymistä uudenlaisessa tehtävässä, ei esimerkiksi tutussa laumanjohtajan pestissä. Teen testin uudelleen projektin päätyttyä. Onko tulos muuttunut? Olenko ottanut uudessa johtamispestissäni erilaisen johtajan roolin kuin aiemmissa tehtävissäni? Missä asioissa olen kehittynyt projektin aikana? Mitkä asiat ovat sellaisia, joita minun täytyy vielä johtamisessani vielä kehittää?

Teemme kukin jonkin persoonallisuustestin (esim. Myers Briggs (MBTI). Pohdimme testin eri kohtia joko yksin tai yhdessä jokaisen toimintaa arvioiden. Millaisen arvioin testi antaa kustakin vartion jäsenestä? Mitkä osat arviosta pitävät omasta ja muiden mielestä paikkaansa? Muistan tutkia myös tulokseni lähellä olevat profiilit. Arvioimme myös testin luotettavuutta. Mitä asioita testi ei ottanut huomioon? Lopuksi pohdimme sitä, miten voimme käyttää testituloksia hyödyksi.

Lisää vinkki

Liite