Vaeltaja osaa tarkastella johtamaansa projektia, määritellä sen vaatimat avainhenkilöt ja kuvata avaintehtävät pesteinä. Vaeltaja osaa markkinoida pestejä houkuttelevasti ja osaa tarvittaessa myös pyytää ihmisiä suoraan pestiin. Vaeltaja vetää sopivan mittaisen pestikeskustelun vetämänsä projektin osallistujille. Vaeltaja tunnistaa projektin aikana mahdollisen kiinnostuksen laskemisen ja tietää keinoja tilanteen korjaamiseksi. Hän osaa erilaisia motivointitapoja.

Valikko

Minä pestaajana


Tavoite:

Vaeltaja osaa tarkastella johtamaansa projektia, määritellä sen vaatimat avainhenkilöt ja kuvata avaintehtävät pesteinä. Vaeltaja osaa markkinoida pestejä houkuttelevasti ja osaa tarvittaessa myös pyytää ihmisiä suoraan pestiin. Vaeltaja vetää sopivan mittaisen pestikeskustelun vetämänsä projektin osallistujille. Vaeltaja tunnistaa projektin aikana mahdollisen kiinnostuksen laskemisen ja tietää keinoja tilanteen korjaamiseksi. Hän osaa erilaisia motivointitapoja.

Kuvaus:

Vaeltaja miettii, mitä avainhenkilöitä hän tarvitsee vetämässään projektissa (esimerkiksi lippukunnan leirillä tarvitaan muonittajaa, sudenpentujen ohjelman suunnittelijaa, ea-vastaavaa, huollon pyörittäjää ja niin edelleen) ja mitkä ovat näiden henkilöiden vastuutehtävät. Vaeltaja markkinoi auki olevia pestejä lippukunnan rekrytointikanavissa ja kasvotusten. Vaeltaja perehtyy mikä on pesti ja pestikeskustelu. Hän pestaa projektiinsa tarvittavat henkilöt ja käy heidän kanssaan pestikeskustelut. Pestin aikana vaeltaja pyrkii huolehtimaan siitä, että pestattujen henkilöiden motivaatio säilyy.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: itsensa-johtamisen-taidot organisointitaidot Viestintä vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä:
Jokainen vaeltaja tekee aktiviteetin itsenäisesti. Vartionjohtaja voi johdattaa vartion jäseniä miettimään yhdessä hyviä motivointikeinoja sekä tapoja rekrytoida väkeä erilaisiin pesteihin.
LUOTSIN TEHTÄVÄ:
Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajaa käyttämään lippukunnan rekrytointikanavia. Hän voi myös antaa vaeltajalle vinkkejä hyvistä pestattavista sekä neuvoo tarvittaessa pestikeskustelun vetämisessä ja pestien sisältöjen avaamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä johtajana

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Järjestän lippukunnan leirin. Pohdin, mitä tehtäviä leirin järjestämiseen liittyy. Listaan leirille tarvittavat henkilöt jaheidän tehtävänsä (esimerkiksi muonittaja, huolto, ea-vastaava, ohjelmavastaava ja niin edelleen). Käytän lippukunnan viestintäkanavia ja mainostan projektissani auki olevia pestejä. Mainostan pestejäsopiville henkilöille myös kasvotusten. Pyrin löytämään tehtäviin
hyvin soveltuvat henkilöt. Käyn tarvittavat pestikeskustelut projektiin osallistuien kanssa joko kaksin tai ryhmässä. Huolehdin samalla siitä,
että jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan. Samalla pidän huolta siitä,
että jokainen saa pestiinsä tarvitsemansa tuen. Projektin aikana käytän
ryhmälleni sopivia motivointikeinoja (esimerkiksi johtajien herkkuja
leirillä, kiitosta ja kehuja, työpareja ja niin edelleen), jotta pestaamani
henkilöt viihtyvät pesteissään. Projektin lopuksi muistan kiitoksen ja
palautekeskustelun

Harjoittelen erilaisia motivointitapoja. Motivointitavoista löytyy tietoa eri tutkimuksista, mutta tärkeintä on tuntea oman ryhmän jäsenet ja tietää, mitkä ovat heidän motivaatiolähteensä.
Pestikeskustelussa on myös hyvä selvittää, millaista motivointia ja johtamista jokainen pestattu henkilö henkilökohtaisesti tarvitsee. Tehtäväni on tarvittaessa tarttua tähän kuulemaani ja toimia niin, että pestattujen motivaatio säilyy tai palautuu.

Kehitän lippukunnalle uuden tavan kiittää projektiin osallistunutta henkilöä tai käytän lippukunnassa jo olemassa olevia kiittämistapoja (esimerkiksi erityistä huivimerkkiä, joulujuhlassa jaettavaa kiertopalkintoa, yhteistä illallista...). Kiitän lippukunnan tapahtumassa julkisesti valitsemaani henkilöä tai henkilöitä ja kerron ääneen perustelut sille, miksi haluan heitä kiittää.

Lisää vinkki

Lisää liite