Vaeltaja ymmärtää tehtävänsä ryhmän jäsenenä myös tilanteissa, joissa hän on itse johtaja. Vaeltaja osaa antaa tilaa myös toisille johtajille.

Valikko

Minä johdettavana


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää tehtävänsä ryhmän jäsenenä myös tilanteissa, joissa hän on itse johtaja. Vaeltaja osaa antaa tilaa myös toisille johtajille.

Kuvaus:

Vaeltaja tarkkailee käyttäytymistään ryhmissä, joissa hän toimii jonkun toisen alaisena. Hän pohtii millainen suhde hänellä on johtajaan ja kuinka hän käyttäytyy tilanteissa, joissa hän haluaisi neuvoa johtajaa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet Ryhmässä toimiminen
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi tarvittaessa antaa vinkkejä siihen, missä tilanteissa tai projekteissa vaeltaja voi kokeilla johdettavana olemisen taitoja. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan omaa rooliaan. Hän esittää tarkentavia kysymyksiä ja auttaa vaeltajaa järjestelemään ajatuksiaan. On hyvä, jos luotsi pääsee myös toviksi seuraamaan tilannetta, tällöin hän pystyy paremmin esittämään vaeltajalle kysymyksiä kokemuksesta. Olisi suotavaa, että vaeltajaluotsi ei toimisi johtajana ryhmässä, jonka toiminnasta vaeltaja aktiviteettia tekee.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ryhmän jäsenenä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toimin leirin projektiryhmässä vastaten esimerkiksi huollosta, ohjelmasta tai muonituksesta. Havainnoin omaa toimintaani johdettavana että johtajana toimimisesta ja pohdin mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä luotsin kanssa.

Toimin toisen vaeltajan johtamiskurssiharjoituksen ohjaajana (käytyäni itse partiojohtajaperuskurssin). Pyydän vaeltajalta palautetta ohjauksestani ja lisäksi keskustelen luotsin kanssa ohjauskokemuksestani.

Otan vastaan pestin partiotaitokilpailujen järjestelytoimikunnassa. Havainnoin omaa rooliani järjestelytoimikunnassa ja keskustelen luotsin kanssa kokemuksistani ja tuntemuksistani johdettavana olemisesta.

Toimin ryhmänohjaajakurssin kurssistaabissa (kouluttajaryhmässä). Havainnoin omaa rooliani kurssistaabissa ja keskustelen kokemuksistani johdettavana olemisesta luotsin kanssa.

Lisää vinkki

Liite