Vaeltaja ymmärtää palautteen merkityksen toimintaa kehittävänä tekijänä. Hän osaa antaa kehittävää ja voimistavaa palautetta vastaanottajalle merkittävällä tavalla. Lisäksi hän ymmärtää palautteen merkityksen johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.

Valikko

Palautteen voima


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää palautteen merkityksen toimintaa kehittävänä tekijänä. Hän osaa antaa kehittävää ja voimistavaa palautetta vastaanottajalle merkittävällä tavalla. Lisäksi hän ymmärtää palautteen merkityksen johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin ja malleihin antaa palautetta. Hän valitsee niistä parhaiten vaeltajavartiolle/ muulle ryhmälle soveltuvan mallin. Vaeltaja tutustuu myös henkilökohtaisten puolustusmekanismien toimintaan ja pohtii miten ne vaikuttavat palautteen vastaanottamiseen. Vaeltaja antaa ja vastaanottaa palautetta ryhmässä. Hän pohtii, millaista palautetta sai ja miten voi kehittää itseään ja omaa toimintaa sen avulla.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja hankkii paikalle mahdollisesti tarvittavat materiaalit (esimerkiksi kyniä ja paperia). Tarvittaessa vartionjohtaja tutustuu etukäteen erilaisiin palautteenantotekniikoihin ja valmistautuu esittelemään niitä muille. Luotsi käy läpi vaeltajan kanssa hänen saamaansa palautetta ja tukee vaeltajan pohdintoja palautteesta. Luotsi auttaa vaeltajaa tunnistamaan palautteen saamisen herättämiä tunteita. Luotsi voi lisäksi kertoa vaeltajille erilaisista palautteen keräämisen ja antamisen malleista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ryhmän jäsenenä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lisää vinkki

Liite