Vaeltaja ymmärtää palautteen merkityksen toimintaa kehittävänä tekijänä. Hän osaa antaa kehittävää ja voimistavaa palautetta vastaanottajalle merkittävällä tavalla. Lisäksi hän ymmärtää palautteen merkityksen johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.

Valikko

Palautteen voima


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää palautteen merkityksen toimintaa kehittävänä tekijänä. Hän osaa antaa kehittävää ja voimistavaa palautetta vastaanottajalle merkittävällä tavalla. Lisäksi hän ymmärtää palautteen merkityksen johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin ja malleihin antaa palautetta. Hän valitsee niistä parhaiten vaeltajavartiolle/ muulle ryhmälle soveltuvan mallin. Vaeltaja tutustuu myös henkilökohtaisten puolustusmekanismien toimintaan ja pohtii miten ne vaikuttavat palautteen vastaanottamiseen. Vaeltaja antaa ja vastaanottaa palautetta ryhmässä. Hän pohtii, millaista palautetta sai ja miten voi kehittää itseään ja omaa toimintaa sen avulla.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja hankkii paikalle mahdollisesti tarvittavat materiaalit (esimerkiksi kyniä ja paperia). Tarvittaessa vartionjohtaja tutustuu etukäteen erilaisiin palautteenantotekniikoihin ja valmistautuu esittelemään niitä muille. Luotsi käy läpi vaeltajan kanssa hänen saamaansa palautetta ja tukee vaeltajan pohdintoja palautteesta. Luotsi auttaa vaeltajaa tunnistamaan palautteen saamisen herättämiä tunteita. Luotsi voi lisäksi kertoa vaeltajille erilaisista palautteen keräämisen ja antamisen malleista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ryhmän jäsenenä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme vartion kanssa Joharin ikkunan käsitteeseen. Luomme jokaiselle omat nelikenttäiset ikkunat. Tämän jälkeen ennalta valmistellusta ihmisen persoonaa ja käyttäytymistä kuvaavista sanoista, jokainen valitsee omaan ikkunaansa sanat, joita kokee itse olevansa. Tämän jälkeen vartion muut jäsenet katsovat saman sanalistan lävitse ja valitsevat kyseistä vartion jäsentä hyvin kuvaavia sanoja. Sitten sanat yhdistetään Joharin ikkunan tyylisesti. Keskustelemme tuloksista vartion kesken.

Kirjoitamme vaeltajavartion/ryhmän, jonka jäsenenä olemme, kanssa paperipaloille positiivisia ja voimaannuttavia sanoja, joilla voidaan kuvata ihmisten toimintaa. Laitamme palat yhteen pinoon kirjoitettu puoli alaspäin ja kokoamme laput keskelle pöytää. Jokainen piirissä istuva ottaa lapun ja antaa sen jäsenelle, joka mielestäsi eniten toteuttaa tätä kyseistä sanaa toiminnassaan (sanapuoli alaspäin). Sisältöä ei kannata miettiä liikaa, vaan sana annetaan hänelle, joka ensimmäisenä tulee mieleen. Voimme antaa sanan myös itsellemme. Jos sana ei mielestäni kuvaa ketään ryhmän jäsentä, laitan sen ottopakan viereen sanapuoli alaspäin. Kun ottopakka on tyhjennetty, otetaan hylkypakka käyttöön. Hylkypakka käydään lävitse vain kerran, myös tällöin saa hylätä sanat, jotka eivät mielestämme kuvaa ketään. Kun laput on jaettu, käännetään ensiksi itselle annetut sanat ja esitellään ne ryhmän jäsenille perusteltuna. Muut ryhmän jäsenet voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja. Kun kaikki itselle valitut sanat on käsitelty, siirrytään muiden antamiin sanoihin. Katson rauhassa läpi omat sanani ja voin ryhmitellä niitä haluamallani tavalla. Kerron millaiset sanat sait ja kysyn lisätietoa, jos jokin sanoista sellaista vaatii. Lapun antaneen on hyvä varautua perustelemaan ajatuksensa, myös muut voivat tukea kommentein asiaa

Hankimme Orangino-pelin ja harjoittelemme palautteen antamista sen avulla.

Tutustun palautteen saamisessa omiin puolustusmekanismeihini. Kuinka usein otan palautteen vastaan sellaisenaan? Väheksynkö joskus saamaani palautetta? Hylkäänkö palautteen välittömästi? Seuraan käyttäytymistäni useamman palautteenantotilanteen yhteydessä ja huomioin omia puolustusmekanismejani. Pohdin ovatko mekanismit, joskus pahentaneet tilannetta ja vaikuttaneet jatkossa saamaani palautteeseen.

Jos olen jäsenenä useassa ryhmässä partiossa ja/tai muualla, annan palautetta molemmissa. Vertailen saamaani palautetta ja pohdin syitä niiden samanlaisuuteen tai erilaisuuteen.

Lisää vinkki

Liite