Vaeltaja osaa tunnistaa erilaisia rooleja, joita ryhmän jäsenet voivat ottaa. Vaeltaja ymmärtää erilaisten roolien merkityksen ryhmän toiminnan ja kehittymisen suhteen. Hän tunnistaa oman roolinsa eri ryhmissä ja ryhmätilanteissa.

Valikko

Roolini ryhmässä


Tavoite:

Vaeltaja osaa tunnistaa erilaisia rooleja, joita ryhmän jäsenet voivat ottaa. Vaeltaja ymmärtää erilaisten roolien merkityksen ryhmän toiminnan ja kehittymisen suhteen. Hän tunnistaa oman roolinsa eri ryhmissä ja ryhmätilanteissa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin rooleihin, joita ryhmän jäsenillä voi olla. Roolilla tarkoitetaan käyttäytymisroolia, jolla ryhmän jäsenet hoitavat tehtäviään. Vaeltaja testaa mahdollisuuksien mukaan erilaisia rooleja ja pyrkii löytämään itselleen sopivat roolit.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja tarvittavista järjestelyistä. Hän ottaa etukäteen selvää erilaisista rooleista ja ottaa materiaalia mukaansa myös muille. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan omaa rooliaan ja vaeltajavartion jäsenten erilaisia rooleja. Hän keskustelee vaeltajien kanssa siitä onko erilaisista rooleista ja niitä edustavien henkilöiden määrästä hyötyä tai haittaa ryhmän toiminnalle. Luotsi auttaa vaeltajaa ymmärtämään sen, että jokaisen rooli voi vaihdella eri ryhmien ja eri tilanteiden aikana.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Minä ryhmän jäsenenä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Roolit voidaan jakaa tehtävään, ryhmään tai itseensä suuntautuneiden ryhmiin. Tutustumme näihin ja kirjaamme ylös ketkä ryhmän jäsenistä ovat eniten näiden kaltaisia. Voimme antaa samalle ihmiselle myös useamman rooliin. Vertailemme taulukoitamme ja keskustelemme mistä mahdolliset näkemyseromme johtuvat.

Tutustumme Belbinin rooleihin ja järjestämme esimerkiksi pyörätalkoot, iglun/lumiluolan, leirin raksapäivän tai muun vastaavan niin, että kirjoitamme Belbinin roolien mukaiset tehtäväkuvaukset ja käyttäydymme arvonnassa saamamme roolin mukaisesti aina 10-30 min kerrallaan. Yritämme kokeilla mahdollisimman montaa roolia. Kun kokeilu on ohi, pohdimme mitkä rooleista tuntuivat eniten omiltamme. Pystymmekö löytämään samanlaisia rooleja niistä ryhmistä joiden jäseninä olemme?

Lisää vinkki

Liite