Vaeltaja edistää partion avoimuutta. Vaeltaja tunnistaa omassa lippukunnassa vallitsevia asenteita ja esteitä kaikkien mukaan tulolle. Hän toimii aktiivisesti esteiden poistamiseksi. Vaeltaja tietää mitä eroa on integroinnilla ja mukaanotolla.

Valikko

Moninaisuus partiossa


Tavoite:

Vaeltaja edistää partion avoimuutta. Vaeltaja tunnistaa omassa lippukunnassa vallitsevia asenteita ja esteitä kaikkien mukaan tulolle. Hän toimii aktiivisesti esteiden poistamiseksi. Vaeltaja tietää mitä eroa on integroinnilla ja mukaanotolla.

Kuvaus:

Vaeltaja tarkastelee lippukunnan toimintaa kriittisesti. Hän pyrkii löytämään niitä asioita, jotka ovat esteenä erilaisten ihmisten partion harrastamiselle omassa lippukunnassa. Esteet voivat olla esimerkiksi asenteissa tai tiloissa. Vaeltaja kehittää tapoja, joilla esteet poistuvat.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Moninaisuus Partiokulttuuri Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä esimerkiksi ottamalla yhteyttä tarvittaviin tahoihin, hankkimalla sovittuja lisätietoja tai kutsumalla asiantuntijoita mukana vartion kokouksiin. Luotsi auttaa vaeltajia tunnistamaan lippukunnassa vallitsevia asenteita ja esteitä. Hän auttaa vaeltajia keskustelemaan koko johtajiston kanssa muutoksen tärkeydestä. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että vaeltajien ehdotukset otetaan lippukunnassa aidosti huomioon.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus ja asenteet

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Toteutamme arvojanan. Yksi meistä lukee väitteen. Sen jälkeen jokainen meistä asettautuu kuvittelulle janalle, jossa huoneen toisessa päässä on täysin samaa mieltä ja toisessa on täysin eri mieltä. Kun olemme kaikki valinneet paikkamme, keskustelemme siitä, miksi kukin on valinnut sen paikan, jonka on valinnut. Väittämät: Kolomme on aina avoin partiolaisille, Kaikki voivat ryhtyä partiolaisiksi. On helppoa saada muita mukaan partioon. Partiossa voi olla oma itsensä. Partiossa oppii kyseenalaistamaan kirjottamattomia sääntöjä. Partio on hyvä toimimaan moninaisuuden kanssa. On helppo olla uusi partiossa. Partioon tulee mukaan tietyn tyyppisiä ihmisiä. Partiolaiset muuttavat yhteiskuntaa. Kaikki partiolaiset hyväksytään ja heitä kohdellaan tasaveroisesti. Lähde: Scouterna

Käyn lävitse lippukunnan julkaisemaa materiaalia, esimerkiksi nettisivut, sosiaalisen media julkaisut ja tapahtumakutsut. Pohdin samalla, millaisen kuvan viestintä antaa lippukunnastani. Millaista kuvitusta julkaisuissa käytetään? Näkyykö lippukuntani julkaisujen kuvituksessa esimerkiksi lähinnä valkoihoisia korkean sosio-ekonomisen statuksen omaavan perheen lapsia? Entä millaista kieltä viestinnässä suositaan? Pystyykö esimerkiksi selkokielistä tekstiä suosiva lukemaan lippukunnan viestejä? Pyydetäänkö leirikirjeeseen vanhempien allekirjoitus vai huoltajien? Materiaalin läpikäytyäni teen lippukunnan viestinnästä vastaaville ehdotuksia mahdollisista korjauksista. Voin myös valmistaa erikseen esimerkiksi lippukunnan markkinointimateriaalia selkokielellä.

Markkinoimme partiota ja lippukuntamme toimintaa uudelle kohderyhmälle. Millainen asenne lippukuntamme markkinoinnissa on erilaisia vähemmistöjä kohtaan? Onko asenne “Voidaan me ottaa, jos ne haluaa tulla tänne”, vai markkinoidaanko toimintaa aktiivisesti esimerkiksi erityistä tukea tarvitseville oppilaille, liikuntarajoitteisille, maahanmuuttajille tai tai kirkkoon kuulumattomille? Pohdimme, mitä esteitä jonkin tällaisen ryhmän toimintaan osallistumiselle lippukunnassamme on, ja keksimme keinot poistaa esteet. Markkinoimme aktiivisesti toimintaa tälle ryhmälle, ja mahdollistamme heidän osallistumisensa lippukunnan toimintaan.

Järjestämme lippukunnassamme esimerkiksi lippukunnan leirillä hengellistä kasvatusta, joka ei sitoudu mihinkään uskontokuntaan. Haastamme johtajiston pohtimaan sitä, mikä on uskonnon merkitys lippukunnan toiminnassa, ja millaista hengellistä kasvatusta partiossa voidaan toteuttaa sitoutumatta uskontoon. Voimmeko näin mahdollistaa uskonnottomien ja kaikkiin uskontokuntiin kuuluvien partiolaisten osallistumisen toimintaan täysipainoisesti?

Pohdimme lippukunnan toimintaa ja käytäntöjä esimerkiksi esteettömyyden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, sisupartiolaisten ja kielen kautta. Pääseekö kolollemme kulkemaan pyörätuolilla, miten uskonnottomat tai eri uskontojen edustajat huomioidaan vaikkapa lupauksen annossa ja saako partiosta ja lippukunnastamme tietoa ilman täydellistä suomen kielen taitoa? Miten lippukunnassamme järjestetään saunavuorot tai jakautuminen telttoihin? Epäkohtia havaittuamme teemme toimenpiteitä niiden poistamiseksi luotsin avulla. Luomme uusia käytäntöjä ja toimintamalleja, joiden avulla yhä useamman on mahdollista harrastaa partiota.

Lisää vinkki

Liite