Vaeltaja tunnistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita ja normeja. Hän puuttuu epäkohtiin vaikka se ei olisi oman välittömän edun mukaista. Vaeltaja edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Valikko

Moninaisuus yhteiskunnassa


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita ja normeja. Hän puuttuu epäkohtiin vaikka se ei olisi oman välittömän edun mukaista. Vaeltaja edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Kuvaus:

Vaeltaja havainnoi asenteita lähiympäristössä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa esimerkiksi median avulla. Hän pohtii normien taustalla olevia arvoja ja asenteita. Vaeltaja tekee näkyväksi yhdenvertaisuutta estäviä toimintamalleja yhteiskunnassa. Hän edistää yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot moninaisuus rohkeus suomalainen-kulttuuri Vaikuttaminen Viestintä
Johtamistaito: Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii siitä, että jokaisella vartion jäsenellä on ymmärrys siitä, mitä aktiviteetissa tarvittavat käsitteet tarkoittavat, esimerkiksi normit ja normikriittisyys. Tarvittaessa vartionjohtaja tutustuu käsitteisiin ensi itse ja kouluttaa ne muulle vartiolle. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja saa tuoda julki oman mielipiteensä ja näkemyksensä. Vartioon voi kuulua jäseniä hyvin erilaisilla asenteilla ja ennakkoluuloilla. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja kokee mielipiteidensä esittämisen turvalliseksi.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus ja asenteet

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Menemme katsomaan stand up -esitystä. Havainnoimme illan aikana esiintyjien esille nostamia stereotypioita. Kirjaamme jokainen omat huomiomme muistiin. Menemme illan jälkeen jatkoille ja vertailemme havaitsemiamme asioita. Millaisia mielikuvia stereotypioilla pyrittiin luomaan? Entä käyttikö koomikko stereotypioita itsestään vai muista? Naurattivatko samat asiat minua ja muita? Voiko huumoria olla ilman stereotypioita?

Katsomme Wing Span Picturesin videon “Love is all you need”. Keskustelemme videon herättämistä ajatuksista. Löytyykö videon esille nostamia normeja myös omasta lähipiiristämme? Olemmeko itse syyllistyneet videon esille nostamiin asioihin? Mitä muita sellaisia normeja yhteiskunnassamme on, jotka aiheuttavat ihmisille tuskaa? Miten me voimme toimia niiden vähentämiseksi?

Teemme tarpeeksi isolla porukalla (esimerkiksi lippukunnan johtajisto, oman alueeni vaeltajat) Allianssin Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan Ota askel eteenpäin -harjoituksen, jonka tarkoituksena on lisätä empatiaa ja arvostusta erilaisuutta kohtaan, lisätä tietoisuutta yhteiskunnan epätasa-arvoisuudesta ja vähemmistöjen arjen todellisuudesta. Löydämme harjoituksen materiaalit netistä hakusanoilla Allianssi ota askel eteenpäin.

Tarkastelemme kieleen liittyviä asenteita ja normeja. Pyrimme löytämään neutraaleja ilmaisuja, joihin ei liity ennakkoasenteita ja käytämme niitä arjessamme. Esimerkiksi vanhemmat vs. huoltajat vs. äiti/isä, tyttö-/poikaystävä vs. puoliso, lääkäri vs. naislääkäri, lapsi vs. tyttö/poika. Havainnoimme omaa kielenkäyttöämme ja vähintään viikon ajan keskitymme siihen, että vältämme turhaa stereotypisointia puheissamme.

Otamme selvää, mitä normi tarkoittaa ja mitä on normikriittisyys. Valitsemme normin, jota haluamme työstää ja keksimme siihen liittyvän ongelman. Ongelma voi olla esimerkiksi “Sukupuolen mukaan jaetut wct, miten valitset kumpaan menet, jos et koe kuuluvasi kumpaankaan?”, “Ravintola ei ole esteetön”, “Rasismin kohtaaminen” tai “Mainoksissa on vain laihoja ihmisiä”. Keksimme yhdessä ratkaisun ongelmaan. Se voi olla pieni ja käytännöllinen tai suurisuuntainen ja kauaskantoinen - kaikki on mahdollista. Esimerkiksi rasismin kohtaamiseen ratkaisuksi voi riittää miten puuttua bussissa töykeään kohteluun tai voimme miettiä millainen olisi laajempi rasismin vastainen kampanja.

Ympärillämme on monenlaisia ihmisiä, mutta yhteiskuntamme on yhä kiinni normeissa, jotka ovat määrittäneet elämäämme pitkään. Tutkimme, minkälaisia tekoja on viime aikoina tehty HLBTIQ-ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi. Miten nämä muutokset ovat saaneet alkunsa? Tutustumme esimerkiksi Tahdon -kampanjaan ja sen historiaan. Voiko partiolainen omilla toimillaan vaikuttaa yhteiskunnallisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin? Löydämmekö kehittämiskohtia? Jos löydämme, miten saisimme niitä eteenpäin?

Pahiten sanottu

Jakaudumme pareihin tai pieniin ryhmiin. Jokainen ryhmä ottaa liitteenä löytyvät vihapuhekommentit erillisillä paperilapuilla niin, että lapuissa näkyy pelkästään vihapuhekommentti ilman kontekstia, jossa kommentti on julkaistu. Tehtävämme on järjestää vihapuhekommentit niin, että ne muodostavat janan pahimmasta kommentista vähiten pahaan kommenttiin. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Kun olemme valmiit, perustelemme järjestyksemme.
Tämän jälkeen otamme esiin kommentit kontekstien kanssa. Haluammeko muuttaa vihapuhekommenttien järjestystä kontekstista johtuen? Mikä merkitys on sillä, millä foorumilla vihapuhekommentti on julkaista?

Lähde: Plan International

Tiedostot
application/pdf

Katsomme elokuvan Rain man. Keskustelemme siitä, miten henkilöt, joilla on kehitysvamma tai autismi pärjäävät yhteiskunnassamme. Onko eroa elokuvan Yhdysvaltojen ja Suomen välillä? Miten yhteiskuntaamme voisi muuttaa niin, että se soveltuisi paremmin henkilöille, joilla on jonkinlainen neurologinen tai neuropsykiatrinen vamma?
Lähde: Norges speiderforbund

Lisää vinkki

Lisää liite