Vaeltaja tunnistaa ja tunnustaa omia asenteitaan ja stereotypioitaan. Hän kyseenlaistaa ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Valikko

Normit nurin


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa ja tunnustaa omia asenteitaan ja stereotypioitaan. Hän kyseenlaistaa ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa selvää, mitä normikriittisyys tarkoittaa. Hän ottaa selvää omista ennakkoluuloistaan ja pyrkii murtamaan niitä. Vaeltaja tutustuu normikriittisyyteen liittyvään käsitteistöön.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Rohkeus Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on tutustuttaa vaeltajat normikriittisyyteen liittyvään sanastoon. Esimerkiksi sana suvaitsevaisuus ei ole neutraali termi, vaan siihen liittyy aina tietty valtasuhde. Apuna voi käyttää esimerkiksi Älä oleta - Normit nurin -materiaalia. Luotsin tehtävänä on auttaa vartiota tarvittaessa aktiviteetin toteutuksessa. Luotsi voi nostaa keskusteluissa esille kärjistyksiä ja johdattaa siten keskustelua eteenpäin. Luotsi auttaa vaeltajia muokkaamaan asenteitaan tietoa lisäämällä ja osoittamalla vaeltajan kielenkäytössä tai käytöksessä havaitsemiaan asenteita.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Moninaisuus ja asenteet

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Yleistyksiä medioissa. Luemme kuvauksia rikoksen tekijöistä erilaisista lehdistä. Mitä havaitsemme? Löytyykö erilaisista kuvauksista yhteisiä tekijöitä tai voimmeko ryhmitellä kuvausten tekijät ryhmiin? Minkälaisia ryhmiä saamme ja millaisilla perusteilla? Mitä muita yleistyksiä ja stereotypisointeja löydämme eri medioista? Millaisina esitellään esimerkiksi toimitusjohtajat, poliitikot, tummaihoiset tai silikonirinnat ottaneet henkilöt? Miten median yleistykset vaikuttavat omaan ajatteluumme? Mistä stereotypiat syntyvät?

Piirrämme isolle fläppipaperille ihmisen hahmon ja otsikoimme sen partiolaiseksi. Kirjoitamme ihmishahmon ympärille kaikkia niitä adjektiiveja joita mielestämme liittyvät partiolaiseen. Mitä asioita yhdistämme partiolaisuuteen ja mitkä puolestaan jätämme liittämättä? Aktiviteetin yhteydessä voi myös katsoa Youtubesta videoita hakusanoilla diversity scouting. Samaa tehtävää voi soveltaa myös muihin ihmisryhmiin kuin partiolaisiin.

I am what you label me. Vartionjohtaja, luotsi tai yksi vartion jäsen etsii netistä tai tekee itse videoita joissa erilaiset ihmiset kertovat itsestään. (esimerkiksi pyörätuolissa istuva kertoo liikuntaharrastuksestaan, tatuoitu mies puhuu lukuharrastuksestaan ja niin edelleen) Kuuntelemme videot näkemättä niitä, ja kirjoitamme ylös ajatuksia siitä, millaisia ihmisiä luulemme kunkin videolla esiintyvän olevan. Stereotyyppiset ajatukset ovat täysin sallittuja. Tämän jälkeen katsomme videot ja vertaamme kirjoittamaamme siihen, mitä näemme videolla.

Lisää vinkki

Liite