Vaeltaja ymmärtää mitä lainalla tarkoitetaan ja miten sitä haetaan.

Valikko

Laina


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää mitä lainalla tarkoitetaan ja miten sitä haetaan.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää mitä lainalla tarkoitetaan. Hän selvittää miten lainaa haetaan ja miten lainan takaus toteutetaan. Vaeltaja selvittää miten lainaan kertyy korkoa. Vaeltaja ottaa selvää miten laina otetaan verotuksessa huomioon. Vaeltaja kilpailuttaa muutaman eri lainaa tarjoavan tahon ja valikoi niistä itselleen parhaiten soveltuvan. Hän hakee opintolainaa, jos kokee sen tarpeelliseksi.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot Itsestä huolehtiminen Talous
Johtamistaito: Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio suorittaa aktiviteetin yhdessä, voi vartionjohtaja olla yhteyksissä eri pankkien edustajiin ja sopia tapaamiset. Hän voi selvittää eri lähteistä saatavaa materiaalia luottoihin ja lainoihin liittyen ja tuoda ne mukaan kokoukseen Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan lainan tarvetta ja käymään sopimuspapereita lävitse. Luotsi edistää vaeltajan ymmärrystä pitkäaikaisten sopimusten sitovuudesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Oma talous

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tarkkailemme viikon ajan millaisia luottoihin ja lainoihin liittyviä mainoksia televisio- ja radiomainonnassa, lehdissä sekä ulko- ja urheilumainonnassa näkyy. Miten lainoja ja luottoja myydään? Mihin asioihin mainonnassa yritetään saada katselija kiinnittämään huomiota. Miten mainokset vaikuttavat vartioomme?

Selvitän mitä tarkoittaa kulutusluotto, asuntolaina ja autolaina. Miten ne eroavat toisistaan ja missä tilanteissa voin hyödyntää niitä? Kirjoitamme vartion kanssa kysymyksiä eri luottoihin ja lainoihin liittyen. Varaamme ajan useasta lainoja ja luottoja myöntävästä paikasta ja selvitämme vastauksia kysymyksiin. Teemme vertailun vastauksista ja pohdimme mistä saman- ja erinkaltaisuudet johtuvat.

Tarkastelen opintolainaa ja vertaan sitä muihin lainamuotoihin. Miten opintolaina eroaa muista lainoista. Miten opintolaina taataan? Miten opintolaina otetaan huomioon verotuksessa? Minkälaiset ovat opintolainan saamisen ehdot? Pohdin, miksi minun kannattaa ottaa tai olla ottamatta opintolainaa.

Selvitämme mitä tarkoittaa sosiaalinen luototus ja kuka sitä voi saada. Selvitämme myös onko omassa kunnassamme sitä saatavilla ja millä ehdoilla. Vertailemme sosiaalisen luoton eroja pankkien tai muiden rahoituslaitosten tarjoamiin luottoihin.

Lisää vinkki

Lisää liite