Vaeltaja tuntee partion arvopohjan. Hän tietää, miten se näkyy hänen omassa toiminnassaan ja muiden toiminnassa sekä partiossa että partion ulkopuolella. Hän löytää yhteneväisyyksiä partion sekä muiden järjestöjen ja yhteisöjen arvoissa.