Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin toimia kasvattajana partiossa ja löytää oman tapansa olla kasvattaja partiossa. Vaeltaja tuntee partion kasvatustavoitteet.

Valikko

Minä partiokasvattajana


Tavoite:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin toimia kasvattajana partiossa ja löytää oman tapansa olla kasvattaja partiossa. Vaeltaja tuntee partion kasvatustavoitteet.

Kuvaus:

Vaeltaja pohtii omaa tapaansa olla ja toimia kasvatustilanteissa partiossa. Hän pohtii omia arvojaan kasvattajana ja vertaa niitä partion arvoihin. Hän tunnistaa omia toimintatapojaan kasvattajana ja tutustuu partion kasvatustavoitteisiin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Jos aktiviteetti tehdään yhdessä, vartionjohtaja voi huolehtia käytännön järjestelyistä. Luotsi voi ohjata vaeltajia pohdinnassa. Hän voi esimerkiksi auttaa löytämään partiossa tärkeitä asioita, joita vaeltajat haluavat välittää eteenpäin. Jos tärkeä asia on esimerkiksi taito sytyttää nuotio, luotsi auttaa löytämään suuremman kokonaisuuden, johon asia liittyy.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Painavaa partioasiaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Onko jotain, mitä haluaisimme tehdä täysin toisin partiokasvattajina? Listaamme asioita, joiden oppimisen partiossa koemme tärkeiksi. Ovatko ne kasvatustavoitteiden suuntaisia? Miksi pidämme niitä niin tärkeinä? Pohdimme toimintatapoja, joilla välitämme näitä tärkeinä pitämiämme asioita eteenpäin.

Vertaamme suomalaisen partion kasvatustavoitteita jonkin muun järjestön tai yhteisön arvoihin tai jonkin muun maan partion kasvatustavoitteisiin. Mitä yhteneväisyyksiä ja eroja niissä on? Mistä mahdolliset erot voivat johtua?

Luen jonkin partiokasvatuksesta kertovan teoksen, esimerkiksi kirjan tai opinnäytetyön. Lukemisen jälkeen pohdimme millainen kuva kasvattajista teoksesta välittyy. Löysimmekö hyviä tai huonoja tapoja olla kasvattaja?

Partiossa on monta tapaa kasvattaa ja saada kasvatusta. Valitsemme partioaikuisia, joiden toimintaa kasvattajina haluamme tarkastella, ja pohdimme yhdessä, millaista kasvatusta olemme heiltä partiossa saaneet. Onko se ollut partion kasvatustavoitteiden mukaista? Millaista kasvatusta olisimme toivoneet saavamme? Mietimme, millaisia partiokasvattajia nämä ihmiset ovat, millaisia kasvattajia itse olemme tällä hetkellä, ja millaisia kasvattajia haluaisimme partiossa olla. Missä asioissa tai toimintatavoissa haluamme ottaa omista kasvattajistamme mallia? Löydämmekö heiltä opittuja toimintatapoja, joita haluaisimme itse noudattaa

Lisää vinkki

Liite