Vaeltaja tutustuu erilaisiin partio-organisaatioihin. Hän laajentaa tuntemustaan partiosta organisaationa.

Valikko

Partio-organisaatiot


Tavoite:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin partio-organisaatioihin. Hän laajentaa tuntemustaan partiosta organisaationa.

Kuvaus:

Vaeltaja laajentaa omaa tietämystään partio-organisaatioista. Hän valitsee itseään kiinnostavan osa-alueen ja tutustuu siihen tarkemmin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Partiokulttuuri
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi huolehtia käytännön järjestelyistä. Luotsi ohjaa vaeltajia hakemaan rohkeasti mukaan partiokonferensseihin. Hän auttaa vaeltajia valitsemaan tarpeeksi haastavan tavan tehdä aktiviteetti.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Painavaa partioasiaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme Suomen Partiolaisten yhteiskunnallisen toiminnan linjauksiin ja pohdimme, millaista yhteiskunnallista muutosta partio tavoittelee. Otamme yhteyttä henkilöön, joka on tehnyt partiossa vaikuttamistyötä partiopiirissä tai keskusjärjestössä ja kysymme mikä on ollut vaikuttamistyössä vaikeaa tai mielenkiintoista.

Otamme selville, mitä ajankohtaisia partioprojekteja on meneillään, ketkä niistä vastaavat ja miten niihin pääsee mukaan. Selvitämme sekä Suomen Partiolaisten, WAGGGS ja WOSMn projekteja. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi kumppanuussopimukset, kehitysyhteistyö tai partio-ohjelman kehitys. Otamme yhteyttä projektin tekijöihin ja kysymme miten voimme osallistua projektiin.

Osallistun johonkin partiokonferenssiin tai partiodiplomatiaan. Moniin konferensseihin on vapaa haku, ja tietoa löytyy netistä. Valmistaudun konferenssimatkaan huolella, ja osallistun aktiivisesti konferenssiohjelmaan.

Osallistun Suomen Partiolaisten jäsenkokoukseen esimerkiksi pyrkimällä kokousdelegaatioon tai seuraamalla kokousta vartion kanssa verkossa. Tutustun etukäteen jäsenkokouksen asialistaan.

Otamme selvää Suomen Partiolaisten eri organisaatioista, kuten partioneuvosto tai laajennetut valiokunnat. Mitä ne ovat, keistä ne koostuvat ja mitä niissä tehdään ja minkä tasoisista asioista päätetään? Otamme yhteyttä johonkin tällaisessa organisaatiossa toimivaan henkilöön ja esitämme kysymyksiä esimerkiksi heidän seuraavassa kokouksessaan käsiteltäviin asioihin liittyen.

Lisää vinkki

Liite