Vaeltaja tuntee partiomenetelmän. Hän osaa arvioida sen toteutumista erilaisissa tilanteissa partiossa, ja osaa soveltaa menetelmää käytäntöön.

Valikko

Partiomenetelmä


Tavoite:

Vaeltaja tuntee partiomenetelmän. Hän osaa arvioida sen toteutumista erilaisissa tilanteissa partiossa, ja osaa soveltaa menetelmää käytäntöön.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu partiomenetelmään. Hän pohti partiomenetelmän merkitystä niin partiossa kuin sen ulkopuolella. Vaeltaja arvioi partiomenetelmän toteutumista erilaisissa tilanteissa ja oppii hyödyntämään sitä käytännössä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi kerätä materiaalia menetelmään tutustumista varten. Luotsi voi ohjata vaeltajia pohtimaan partiomenetelmän soveltumista myös partion ulkopuoliseen elämään, sekä sen eri osa-alueiden merkitystä kullekin vaeltajalle. Luotsi voi ohjata vaeltajia näkemään partio-ohjelman osa-alueita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Painavaa partioasiaa

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Muistelemme jo menneitä partiotapahtumia, joihin olemme osallistuneet noin vuoden sisällä. Tutkimme, mitkä partiomenetelmän osa-alueet toteutuivat kussakin tapahtumassa tai sen osassa. Missä tapahtumassa toteutui eniten osa-alueita? Entä vähiten?

Suunnittelemme jonkin tapahtuman, jossa toteutuu mahdollisimman monta partiomenetelmän osa-aluetta ja toteutamme sen.

Pohdimme omaa partiopolkuamme ja partiomenetelmän sekä kasvatustavoitteiden roolia sen eri vaiheissa. Tunnistammeko itsemme ikäkausien kuvauksista tietyn ikäisinä? Ovatko kasvatustavoitteet ohjanneet meitä johonkin suuntaan? Entä näkyykö esimerkiksi partiomenetelmä eri tavalla partiopolkumme eri vaiheissa?

Pohdimme oppimista partiossa ja koulussa. Miten ne eroavat toisistaan? Voiko partiomenetelmää soveltaa esimerkiksi muissa harrastuksissa tai koulussa?

Pidämme väittelyn partiomenetelmästä. Valitsemme kukin eri partiomenetelmän osan ja pyrimme perustelemaan, miksi juuri se on kaikkein tärkein osa partiomenetelmää. Pääsemmekö yhteisymmärrykseen partiomenetelmän ytimestä?

Vertaamme suomalaista partiomenetelmää maailmanjärjestöjen partiomenetelmään. MIllaisia eroja ja samankaltaisuuksia löydämme? Mistä ne voivat johtua? Pohdimme, onko joku näistä mielestämme parempi kuin muut, tai millainen menetelmä olisi mielestämme paras.

Lisää vinkki

Liite