Vaeltaja osaa järjestää talkoot. Hän ymmärtää yhteisten asioiden hoitamisen ja yhteistyön merkityksen osana yhteiskunnan toimintaa.

Valikko

Talkoot


Tavoite:

Vaeltaja osaa järjestää talkoot. Hän ymmärtää yhteisten asioiden hoitamisen ja yhteistyön merkityksen osana yhteiskunnan toimintaa.

Kuvaus:

Vartio järjestää talkoot, joissa se on mukana myös itse. Vartio valitsee talkookohteen sekä suunnittelee mainostuksen, käytännön toteutuksen ja kiitokset. Tarvittaessa vartio perehtyy talkoisiin liittyviin lupa- ja vakuutuskäytäntöihin.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: arjen-taidot organisointitaidot palvelu Vaikuttaminen Viestintä
Johtamistaito: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartiojohtaja etsii mahdollisia talkookohteita vartion suunnittelukokoukseen. Hän johtaa keskustelua ja ohjaa suunnittelua. Vartionjohtaja ottaa pohdintaan mukaan kysymykset siitä, miten talkoisiin saadaan väkeä paikalle ja kuinka väki saadaan innostumaan talkootyöstä. Kannattaa myös miettiä, miten talkooväkeä kiitetään. Suunnittelussa on hyvä myös pohtia, miten talkoisiin saadaan mukaan muita osallistujia partiolaisten lisäksi. Luotsi auttaa sopivan talkookohteen löytämisessä ja talkoiden suunnittelussa. Luotsi johdattaa vaeltajat keskustelemaan ennen ja jälkeen tapahtuman. Keskustelua voi käydä esimerkiksi talkootyön positiivista ja negatiivisista puolista sekä siitä, mitä seuraa, jos osa väestä jättää tulematta esimerkiksi taloyhtiön talkoisiin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Palvelu

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Pohdimme, mikä asia kunnassamme kaipaa parannusta. Järjestämme talkoot asian korjaamiseksi, esimerkiksi luontopolun kunnostustalkoot. Kutsumme mukaan muut kuntalaiset, ei vain partiolaisia.

Organisoin läheisen vanhainkodin kanssa esimerkiksi puolen vuoden mittaisen palveluprojektin, johon koko lippukunta osallistuu. Jokainen ryhmä voi käydä vuoroviikoin ilahduttamassa tai auttamassa vanhainkodissa. Toimin palveluprojektin organisoijana.

Järjestämme tarpojille palvelutempauksen, jossa käydään auttamassa vanhuksia esimerkiksi pihatöissä.

Järjestämme esimerkiksi kolon tai veneen kunnostustalkoot. Suunnittelemme, mitä talkoissa pitää saada aikaiseksi, keitä kutsutaan mukaan tekemään ja miten talkoot käytännössä toteutetaan. Varaamme suunnittelulle ja toteutukselle riittävästi aikaa.

Lisää vinkki

Lisää liite