Vaeltaja osaa perustiedot ja -taidot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa.