Vaeltaja tietää, mikä on pesti, ja mitä tarkoittaa pestaaminen. Hän on saanut kokemuksen pestaamisesta ja pestissä toimimisesta aikuisen tukemana. Vaeltaja päivittää osaamistaan pestiä vastaavaksi.

Valikko

Pesti partiossa


Tavoite:

Vaeltaja tietää, mikä on pesti, ja mitä tarkoittaa pestaaminen. Hän on saanut kokemuksen pestaamisesta ja pestissä toimimisesta aikuisen tukemana. Vaeltaja päivittää osaamistaan pestiä vastaavaksi.

Kuvaus:

Vaeltaja valitsee itselleen sopivan pestin ja ottaa pestin vastaan. Hän käy pestikeskustelun pestin alussa ja saa pestin aikana tukea aikuiselta. Pestin päätteeksi hän käy loppukeskustelun ja tarvittaessa perehdyttää seuraajansa. Vaeltaja suorittaa Turvallisesti yhdessä -koulutuksen, jos hän ei ole sitä vielä tehnyt. Tarvittaessa vaeltaja osallistuu pestinmukaiseen koulutukseen, esimerkiksi ikäkausijohtajan koulutukseen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Partiokulttuuri vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kannustaa vartiolaisia pestin etsimisessä ja pestin aikana. Luotsi auttaa sopivan pestin ja pestissä tukevan aikuisen löytämisessä. Luotsi voi toimia tukevana aikuisena myös itse. Luotsi kannustaa vaeltajaa etsimään sekä haastavia pestejä että sellaisia, jossa tämä voi käyttää omia vahvuuksiaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Pesti

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Mietin asioita, joissa olen hyvä. Saatan olla esimerkiksi valovoimainen esiintyjä, hyvä numeroiden kanssa tai taitava viestijä. Etsin pestin, jossa voin käyttää vahvuuksiani esimerkiksi piirin tai keskusjärjestön hyväksi.

Otan pestin projektista, esimerkiksi lippukunnan tai alueen leiriltä, piirileiriltä tai suurleiriltä, kehittämisprojektista tai varainhankintaprojektista.

Etsin vaeltajille sopivia piiri- ja keskusjärjestöpestejä. Piirin tai keskusjärjestön luottamuspestissä toimiminen avartaa partioympyröitä. Pestejä löytyy monelta eri alueelta ja voin valita tehtävän oman mielenkiintoni mukaisesti esimerkiksi ohjelmasta (tapahtumat, kisat…), aluetyöstä, koulutuksesta, viestinnästä tai taloudesta.

Teen pestin lippukunnassa. Pesti voi olla esimerkiksi ikäkausijohtaja, luotsi, kämppävouti, leirimuonitus, leirin johtaja, lippukunnanjohtaja tai joulumyyntikampanjan vetäminen.

Vuoden 2017 adventtikalenterikampanjaan tehty vinkkimateriaali vaeltajille löytyy tästä.

Lisää vinkki

Lisää liite