Vaeltaja oppii tarkastelemaan projektia kokonaisuutena ja löytämään suunnitelmasta heikkouksia. Hän ymmärtää varasuunnitelmien tekemisen tärkeyden ja kaikkeen varautumisen periaatteen.

Valikko

Plan B


Tavoite:

Vaeltaja oppii tarkastelemaan projektia kokonaisuutena ja löytämään suunnitelmasta heikkouksia. Hän ymmärtää varasuunnitelmien tekemisen tärkeyden ja kaikkeen varautumisen periaatteen.

Kuvaus:

Vaeltaja kokoaa projektista, jossa on mukana, projektikaaren tapahtumia aikajanalle. Projektikaarella tarkoitetaan projektin alusta loppuun sijoittuvia tilanteita, esimerkiksi partioleirissä johtajan valintaa, budjetin tekemistä, ohjelman suunnittelua, ruokatilauksen tekemistä ja niin edelleen. Vaeltaja tutustuu skenaariotyöskentelyyn, eli pohtii millaisia ongelmia, poikkeamia tai yllätyksiä voi projektin aikana tulla vastaan ja laatii joillekin osille projektia vaihtoehtoisen suunnitelman. Vaeltaja toteuttaa projektin aikana laatimansa vaihtoehtoisen suunnitelman, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei syystä tai toisesta ole mahdollinen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Itsensä johtamisen taidot Organisointitaidot Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Teemat Työelämätaito
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi hankkia tarvittavaa materiaalia aikajanan tekemiseen. Jos aktiviteetti toteutetaan vartion yhteisestä projektista voi vartionjohtaja toimia keskustelun puheenjohtajana. Luotsi auttaa vaeltajaa aikajanan muodostamisessa. Hän tukee projektin teon aikana vaeltajaa vaihtoehtoisen suunnitelman toteuttamisessa jos näin on tarpeen. Hän keskustelee vaeltajan kanssa siitä, miksi varasuunnitelmien tekeminen on tärkeää. Luotsi voi tarvittaessa jakaa omia kokemuksiaan varasuunnitelmien tarpeellisuudesta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Projektit haltuun

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Teen koko projektista Gantt-kaavion, johon aikataulutan kaikki projektin osat. Gantt-kaaviossa kuvataan allekkain projektinosien etenemistä väritettyinä aikapalkkeina (esim. ohjelman suunnittelu, ilmoittautumisaika, budjetin vahvistaminen). Teen varasuunnitelmia toisistaan riippuvien osien välille (esim. jos muonitussuunnitelma myöhästyy, ei ruokatilausta pystytä tekemään suunnitellussa aikataulussa).

Harjoittelemme case-työskentelyn avulla varasuunnitelman tekemistä. Tarkastelemme jo toteutuneita projekteja ja teemme niille varasuunnitelmia. Käytämme esimerkkinä lippukunnan järjestämiä leirejä tai kisoja, joissa jotain meni vikaan.

Teen koko projektista SWOT-analyysin (sisäiset vahvuudet ja heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja uhat). Teen varasuunnitelman erityisesti heikkouksia ja uhkia varten.

Lisää vinkki

Liite