Vaeltaja tutustuu riskianalyysien tekemiseen ja ymmärtää riskien minimoimisen tärkeyden.

Valikko

Riskianalyysi


Tavoite:

Vaeltaja tutustuu riskianalyysien tekemiseen ja ymmärtää riskien minimoimisen tärkeyden.

Kuvaus:

Vaeltaja tekee projektilleen riskianalyysin esimerkiksi aika-, henkilö-, raha- tai tarvikeresurssien riittävyydestä. Vaeltaja arvioi mitkä ovat minimiresurssit, joilla projekti voidaan viedä lävitse. Hän ottaa huomioon riskianalyysissa nousseet havainnot ja tekee niiden perusteella vaadittavia ratkaisuja.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: organisointitaidot turvallisuus
Johtamistaito: Organisointitaidot Visiointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja perehtyy riskianalyysien tekemiseen ja huolehtii, että vartiolla on riittävä tieto ja materiaali aktiviteetin toteuttamiseen. Luotsi tukee vaeltajaa resurssien arvioinnissa. Hän keskustelee vaeltajien kanssa riskianalyysin tekemisen merkityksestä ja erilaisista riskeistä projekteissa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Projektit haltuun

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Tarkastelen omaa tai toisen johtamaa projektia henkilöresurssien suhteen ja hahmottelen millaisia mahdollisia henkilöriskejä siihen liittyy. Onko mahdollista, että projekti ei etene, viivästyy merkittävästi tai ei toteudu ollenkaa, jos jokin projektiorganisaatioon kuuluva henkilö sairastuu, saa opiskelu/työpaikan, alkaa parisuhteeseen, saa lapsen tms. Pohdin miten voin varautua tällaisiin tilanteisiin ja etsin ratkaisukeinoja. Onko parijohtajuudesta tai paritiimivastuu hyvä ajatus? Varamiesjärjestelmä? Tasaisen kuormituksen varmistaminen?

Teen projektin suunnitelmista resurssitarkastelun. Esimerkiksi leirin tarpojaohjelmaa suunnitellessa selvitän, paljonko tarvitsen suunnitelmien toteutumiseen rahaa, henkilöresursseja, toteutustilaa ja tarvikkeita. Tämän jälkeen vertaan niitä koko leirin budjettiin, odotettavissa olevaan osallistujamäärään, tilaan ja käytössä oleviin tarvikkeisiin. Selvitän, onko minulla suunnitelmiini tarpeelliset resurssit saatavillani. Pohdin esimerkiksi kuinka paljon tarvitsen ihmisiä ohjelman toteuttamiseen ja vertaan tätä lukua toteuttajaikäisten osallistujamäärään (jääkö minulle tarpeeksi tekijöitä muun ohjelman, keittiön ja huollon vaatimien henkilöiden jälkeen.)

Lisää vinkki

Lisää liite