Vaeltaja ymmärtää miten moniulotteista julkisen talouden tasapainottelu on ja osaa käydä keskustelua julkisen talouden mekanismeista. Vaeltaja ymmärtää, että yksittäisten henkilöiden valinnat voivat vaikuttaa suorasti sekä epäsuorasti koko julkiseen talouteen.

Valikko

Julkinen talous


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää miten moniulotteista julkisen talouden tasapainottelu on ja osaa käydä keskustelua julkisen talouden mekanismeista. Vaeltaja ymmärtää, että yksittäisten henkilöiden valinnat voivat vaikuttaa suorasti sekä epäsuorasti koko julkiseen talouteen.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu julkiseen talouteen ja sen riippuvaisuussuhteisiin. Hän vertailee oman ja valtion talouden mekanismeja ja hallintaa. Vaeltaja selvittää miten julkinen sektori rahoittaa palvelujaan ja millaisia palveluita julkisin varoin ylläpidetään. Hän tutustuu esimerkiksi valtion ja kunnan budjettiin, hankintasääntöihin sekä verotukseen.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Arjen taidot Talous
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää kontakteja kunnan taloushenkilöstöön. Lisäksi hän voi selvittää mitä tietoja kuntien sähköisissä dokumentaatiojärjestelmissä on (esimerkiksi kunnanhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat). Luotsi tukee vaeltajan talouteen liittyviä pohdintoja ja antaa hänelle mahdollisuuden purkaa ajatuksiaan turvallisesti ja avoimesti.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Raha liikkuu

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Pohdimme miten lippukunnan oma verojärjestelmä toimisi, esimerkiksi vuosimaksun muodossa. Miten vuosimaksun määrä vaikuttaisi jäsenmäärään? Mitä hyödykkeitä vuosimaksulla tarjottaisiin lippukunnan jäsenille? Miten jäsenmaksun maksamattomat vaikuttavat lippukunnan toimintaan? Luomme lippukunnalle kokeilumielessä budjetin vuosimaksun varaan.

Selvitän mistä asioista valtion budjetti koostuu ja mitä palveluita siitä tuetaan. Teen jatkumon valtion antamasta tuesta kunnalle ja selvitän miten kunnan budjetti muotoutuu. Tarkastan mahdollisuuksieni mukaan ison, keskikokoisen ja pienen kunnan taloutta ja pohdin mitä haasteita eri kokoisia kuntien talouden pyörittämisessä on.

Mietimme vartion kesken kysymyksiä, jotka liittyvät oman elintason laskemiseen. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi asuntojen koko, lihantuotanto, matkustaminen tai muut vastaavat asiat Teemme gallupin kavereille, partiolaisille tai tavallisille kadunkulkijoille siitä mistä he olisivat elämässään valmiita luopumaan. Mistä asioista olemme valmiimpia luopumaan ja mistä asioista pidämme kynsin hampain kiinni? Oliko vastaajien iällä, koulutus- ja työtaustalla eroa vastauksiin. Pohdimme mistä vastausten erot johtuvat. Pohdimme lopuksi laskisiko elintasomme kuitenkaan todella näiden valintojen kautta.

Tutustun sekä lippukunnan että oman kuntani talouteen. Kuka tekee taloudellisia päätöksiä lippukunnassa ja kuka kunnassa? Miten lippukunta ja kunta rahoittavat oman toimintansa? Jos suuruuserot jätetään huomiotta mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia kunnan ja lippukunnan taloudenpidosta löytyy?

Lisää vinkki

Liite