Vaeltaja tuntee lippukunnan taloushallinnan käytännöt, avustusten hakemiskäytännöt sekä lippukunnan varainhankintatavat.

Valikko

Lippukunnan varainhankinta


Tavoite:

Vaeltaja tuntee lippukunnan taloushallinnan käytännöt, avustusten hakemiskäytännöt sekä lippukunnan varainhankintatavat.

Kuvaus:

Vaeltaja perehtyy lippukunnan taloudesta vastaavan tai luotsin avulla lippukunnan taloushallintoon sekä viimeisimpään tilinpäätökseen. Hän osallistuu avustushakemusten tekemiseen tai koordinoi varainhankintakampanjaa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Talous varainhankinta yhdistystoiminta
Johtamistaito: Organisointitaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii, että kaikilla vaeltajilla on mahdollisuus osallistua sopivalla tavalla. Luotsi perehdyttää vaeltajia lippukunnan talousasioihin tai ottaa yhteyttä taloudesta vastaavaan henkilöön, jos ei itse hallitse asiaa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Raha liikkuu

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Keksimme varainhankintatavan, jota lippukunnassamme ei ole aiemmin kokeiltu, ja toteutamme sen. Voimme järjestää Ravintolapäivän, tilata lippukunnan logolla varustettuja myyntituotteita (esimerkiksi heijastimia tai kangaskasseja) tai tehdä inventaarion lähikaupalle.

Toimimme lippukunnan kalenteriasiamiehenä kampanjan suunnittelussa, toteuttamisessa ja jälkitöissä. Ennen myyntiä suunnittelemme lippukunnan myyntitavoitteen, markkinoinnin ja myyjien innostamisen ja kouluttamisen. Myynnin aikana huomioimme kalentereiden logistiikan, lippukunnan yhteisten myyntitempauksien organisoimisen sekä hyvän tiedonkulun myyjien, ostajien sekä kalenteriasiamiehen välillä. Myyntiajan jälkeen hoidamme rahojen keräämisen ja tilittämisen sekä myymättömien kalentereiden jatkokäsittelyn. Vaeltajavartio jakaa kullekin jäsenelle oman vastuualueen kampanjan kulusta.

Kirjoitamme lippukunnan avustusanomuksen. Otamme yhteyttä lippukunnan taloudesta vastaavaan ja kysymme häneltä ohjeistusta lippukunnan avustushakemuksen tekemiseen. Kirjoitamme lippukunnan avustushakemuksen esimerkiksi kunnalle tai seurakunnalle.

Suunnittelemme yhdessä lippukunnan taloudenhoitajan kanssa uusia kumppanuuksia lippukunnalle. Mikä on kumppanuus ja keiden kanssa partio voi olla kumppani? Mitä ajattelemme partion ja kumppanin arvopohjasta? Olemme yhteydessä potentiaaliseen kumppaniin yhteistyössä lippukunnan johdon kanssa ja käymme esittäytymässä sekä kertomassa partiotoiminnasta. Kumppani voi olla esimerkiksi paikallinen yrittäjä, venekerho, uskonnollinen yhteisö, Lions klubi tai toinen yhdistys.

Vuoden 2017 adventtikalenterikampanjaan tehty vinkkimateriaali vaeltajille löytyy tästä.

Lisää vinkki

Lisää liite