Vaeltaja tuntee yhdistyksen taloushallinnon käytäntöjä liittyen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä erilaisia avustusten hakemiskäytäntöjä ja varainhankintatapoja.

Valikko

Yhdistyksen talous


Tavoite:

Vaeltaja tuntee yhdistyksen taloushallinnon käytäntöjä liittyen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä erilaisia avustusten hakemiskäytäntöjä ja varainhankintatapoja.

Kuvaus:

Vaeltaja perehtyy yhdistyksen taloudesta vastaavan tai tilintarkastajan avulla yhdistyksen taloushallintoon sekä viimeisimpään tilinpäätökseen. Hän pohtii kysymyksiä liittyen talouteen ja osallistuu kokoukseen, jossa järjestön taloutta käsitellään (esimerkiksi yhdistyksen syys-, kevät- tai yleiskokous). Vaeltaja kommentoi havaintojaan ja pyytää selitystä. Vaeltaja tutustuu taloudenhoitajan kanssa kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemiseen. Jos aihepiiri kiinnostaa vaeltajaa enemmän hän voi ryhtyä lippukunnan taloudenhoitajaksi.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Talous Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee sopivan tutustumistaho ja sopii tapaamisajankohdista. Hän toimittaa vartion jäsenille tarvittavaa materiaalia ennen kyseistä tapaamista. Luotsi auttaa vaeltajia löytämään ja lukemaan dokumentteja.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Raha liikkuu

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Lippukunnan talous. Tutustumme lippukunnan talouteen ja siihen vaikuttaviin asioihin. Osallistumme avustushakemusten tekemiseen ja mietimme samalla muita keinoja, mistä lippukunta voisi saada lisää rahaa toimintaansa. Pohdimme myös, onko lippukunnan taloudessa säästökohtia. Järjestämme lippukunnan kokouksen aikana samoajille koulutusta siitä, mitä asioita on tilinpäätöksestä tai taloussuunnitelmasta hyvä huomioida.

Järjestön talous. Tutustumme jonkin isomman organisaation taloudenhallintaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi partiopiiri, Suomen Partiolaiset, opiskelijajärjestöt tai muut vastaavat tahot, joilla on työntekijöitä. Mistä asioista järjestöjen talous koostuu, eli mistä järjestö saa tuloja ja miten järjestön menot jakautuvat? Miten järjestöt hakevat lisävaroja ja miten mahdollisia yrityskumppanuuksia pidetään yllä? Millaisia vaatimuksia järjestöjen jäsenillä on järjestön taloudenhoitoa kohtaan ja miten hyvin järjestö pystyy niihin vastaamaan? Yritämme löytää vastaukset kysymyksiin. Tarvittaessa otamme yhteyttä järjestöjen taloudesta vastaaviin henkilöihin ja pyydämme heiltä vastauksia kysymyksiimme.

Taloyhtiön talous. Miten taloyhtiön taloutta pyöritetään? Kuka on vastuussa varoista ja niiden käyttämisestä? Mitä palveluita hoitovastikkeilla hoidetaan? Voiko taloyhtiö hakea taloudellista apua esimerkiksi remontteihinsa? Millaisia vaatimuksia taloyhtiön jäsenillä on taloyhtiön taloudenhoitoa kohtaan ja miten hyvin niihin pystytään vastaamaan?

Lisää vinkki

Liite