Vaeltaja tuntee sukupuolten termistöä. Hän arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää että on monenlaisia ihmisiä. Vaeltaja tunnistaa ja tunnustaa itselleen oman sukupuoli-identiteettinsä. Hän tietää mitä normikriittisyydellä tarkoitetaan ja osaa tarkastella partiota normikriittisesti.

Valikko

Sukupuoli


Tavoite:

Vaeltaja tuntee sukupuolten termistöä. Hän arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää että on monenlaisia ihmisiä. Vaeltaja tunnistaa ja tunnustaa itselleen oman sukupuoli-identiteettinsä. Hän tietää mitä normikriittisyydellä tarkoitetaan ja osaa tarkastella partiota normikriittisesti.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu moninaisen seksuaalisuuden ja sukupuolen termistöön ja pohtii sitä kautta omaa sukupuoli-identiteettiään. Hän tutustuu HLBTIQ-henkilön arkeen yhdenvertaisuuden kokemisen ja seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyvien asioiden osalta. Vaeltaja pohtii, mitä hän voi omalta osaltaan tehdä normikriittisyyden lisäämiseksi partiossa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Moninaisuus Partiokulttuuri Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi etsiä etukäteen tietoa esimerkiksi termistöstä. Luotsin tehtävänä on huolehtia, että aktiviteetti tehdään asiallisessa ja avoimessa ilmapiirissä ja että osallistujat kokevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Luotsi voi tarvittaessa auttaa kontaktien löytämisessä.

Lisätiedot

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustun Setan Sukupuolen moninaisuus -materiaaliin ja peilaan sitä omaan sukupuoli-identiteettiini. Materiaalin löydän Setan sivuilta. Mikä on oma identiteettini? Mitkä ovat varhaisimmat muistoni siitä, että tunnen olevani poika, tyttö tai sukupuolten välimaastoon sijoittuva? Onko identiteettini muuttunut elämäni aikana? Tämän jälkeen tutustun esimerkiksi elävän kirjaston kautta henkilöön, jolla on omastani poikkeava sukupuoli-identiteetti, ja vertailemme kokemuksiamme.

Tutustumme Setan Älä oleta - Normit nurin! -kampanjan materiaaleihin ja peilaamme niiden sisältöä partioympäristöömme. Materiaalin löydämme hakusanalla normit nurin. Mietimme erityisesti sukupuoli- ja seksuaalinormeja, mutta myös muita yhteiskuntanormeja kuten alkuperän tai toimintakyvyn perusteella tehtyjä oletuksia. Onko partioympäristömme normikriittinen vai asetammeko tiettyjä oletuksia vaikkapa lippukuntamme jäseniin perustuen esimerkiksi heidän sukupuoleensa? Mitä voisimme omalta osaltamme tehdä, jotta partioympäristömme muuttuisi normikriittisemmäksi?

Vastaamme kysymyksiin, joita harvoin kysytään heteroilta, mutta usein LGBT-henkilöiltä. Tarkoitus on tehdä ennakkoluuloja, stereotypioita ja käsittämättömyyksiä näkyviksi. Vartionjohtaja voi kirjoittaa kysymykset etukäteen kyselylomakkeiksi. Omia vastauksia ei ole pakko näyttää kenellekään, sillä vastaukset eivät tässä ole tärkeintä vaan eläytyminen LGBT-henkilön maailmaan, eli vastaaminen sinänsä. Vastaamiseen menee noin 10-15 min. Vastaamisen aikana ei keskustella eikä sitä keskeytetä.

Päivälehtien kuvista pystyy päättelemään yhteiskunnan normatiivisuudesta monenlaisia asioita. Minkä ihmisryhmien asioita käsitellään? Ketkä ovat edustettuina kuvissa? Miltä asiantuntijat näyttävät? Mitä sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista he edustavat? Esitetäänkö vähemmistöjä muuten kuin silloin kun jutussa käsitellään vähemmistökysymyksiä? Millä tavalla vähemmistöön kuuluvia ihmisiä kuvataan? Minkä ihmisryhmien yhteiskunnalliset kysymykset nostetaan esiin ajankohtaisina ja tärkeinä kysymyksinä?

Lisää vinkki

Liite