Vaeltaja kehittää suunnistustaitoaan käytännössä. Vaeltajalla on positiivinen asenne suunnistamiseen. Hän löytää omia vahvuuksiaan suunnistajana ja pärjää tilanteissa, joissa tarvitsee suunnistustaitoa.