Vaeltaja pohtii partion merkitystä itselleen ja oppii ymmärtämään muiden syitä partioharrastukselle. Vaeltaja tutustuu partion arvopohjaan ja tarkastelee omaa suhtautumista siihen.

Valikko

Minä vaeltajana


Tavoite:

Vaeltaja pohtii partion merkitystä itselleen ja oppii ymmärtämään muiden syitä partioharrastukselle. Vaeltaja tutustuu partion arvopohjaan ja tarkastelee omaa suhtautumista siihen.

Kuvaus:
Vaeltajat pohtivat yksin ja yhdessä syitä siihen, miksi he harrastavat partiota. Mitä partio heille antaa sekä mitä partio ja vaeltajuus heille merkitsee? Lisäksi vaeltajat keskittyvät tarkastelemaan partion arvopohjaa ja erityisesti vaeltajalupauksen ja -ihanteiden merkitystä omassa elämässään. Keskustelu on hyvä aloittaa ennen reissuun lähtöä, jatkaa reissun aikana ja käydä keskustelu loppuun reissun jälkeen.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä:
Vartionjohtajan tehtävänä on varmistaa, että keskustelua käydään. Hän hankkii mahdolliset keskustelun tukena tarvittavat materiaalit sekä pyytää tarvittaessa luotsilta apua keskustelujen vetämiseen. Luotsi osallistuu kotipaikkakunnalla käytäviin keskusteluihin kuuntelijana . Hän ohjaa tarvittaessa keskustelua ennen ja jälkeen reissun. Luotsi valmistautuu etukäteen esittämään vaeltajille keskustelua ohjaavia kysymyksiä ja antaa tarvittaessa pohdittavia aiheita reissun ajaksi. Reissun jälkeen hän auttaa vaeltajia jäsentämään ajatuksiaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Suomi-projekti

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustumme suomalaisen partiolupauksen kehittymiseen vuosikymmenten aikana ja/tai tutustumme muiden maiden partiolupauksien sanamuotoihin. Mietimme, miten ne eroavat tai ovat yhteneviä meidän partiolupauksemme kanssa. Esimerkkejä lupauksista: B-P:n laatima ensimmäinen partiolupaus “On my honour I promise that --- 1. I will do my duty to God and the Queen. 2. I will do my best to help others, whatever it costs me. 3. I know the scout law, and will obey it.” Aikaisemmin Suomen Partiolaisten käytössä oli vain yksi partiolupaus. Se annettiin, kun sudenpentuikäkaudesta siirryttiin vartiolaiseksi: ”Tahdon rakastaa Jumalaani ja lähimmäistäni, isänmaatani ja ihmiskuntaa, toteuttaen elämässäni partioihanteita.” Sudenpentulupaus: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, toteuttaa sudenpentujen lakia ja olla toisille avuksi joka päivä.” Partiolupaus vuoteen 2020 asti: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ihanteita ja olla avuksi toisille.” Partiolupaus 2020 alkaen: ”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa ihanteita joka päivä.” Löydettyjen yhtäläisyyksien ja erojen perusteella pohdimme sitä, mihin nykyinen partiolupauksemme meitä kannustaa.

Jokainen meistä piirtää neljä kuvaa itsestään eri ikäisenä (7v, 11v, 15v, 18v). Kuvien yhteyteen piirrämme tai kirjoitamme asioita ja sanoja, jotka tuohon ikäkauteen itsellä liittyvät (mitä silloin piti tärkeänä ja pyhinä, mistä unelmoi, minkälaisia asioita teki). Kun piirrokset ja tekstit ovat valmiit, kerromme jokainen toisille jotain omista kuvistamme. Tämän jälkeen juttelemme siitä, mitä muistikuvia tai ajatuksia jokaisella on partiolupaukseen liittyen. Mitä ajatteli sudenpentuna, seikkailijana tai tarpojana partiolupaustaan antaessaan? Mitä ajatuksia on partiolupauksesta, kun sen vaeltajana antaa?

Mietimme esimerkkejä miten ikäkauden ihanteita voisi toteuttaa lupauksen mukaisesti joka päivä. Pohdimme esimerkiksi eri ihanteiden toteuttamisen helppoutta ja vaikeutta. Asetamme yhdessä tavoitteita eri ihanteiden toteutumiseen. Voimme esimerkiksi sopia, että lokakuu on tietyn ihanteen kuukausi. Kirjaamme konkreettiset tavoitteet itsellemme kuukauden ajaksi ja pyrimme toteuttamaan ne.

Mietimme omien ikäkausiryhmäläisten kanssa tapoja opettaa / käsitellä partiolupausta nuorempien partiolaisten kanssa. Jokainen meistä valitsee itselleen mieluisimman tavan ja sopii sudari- tai seikkailijaryhmän kanssa vierailusta, jonka aikana käsitellään partiolupausta.

Lähden partiokaverin kanssa käymään peruskirja-aiheisella kävelyllä. Luemme kävelyn aluksi partion peruskirjan. Kävelyn aikana vertailemme ääneen omia arvojamme suhteessa peruskirjan arvoihin. Ajattelemmeko asioista samoin kuin peruskirja? Entä miltä osin arvomme eroavat keskenämme? Parhaan keskustelun saa, kun kävelykaveri on mahdollisimman erilainen kuin itse. Kävelykaveriksi voi hyvin pyytää myös luotsin tai muun aikuisen.

Otamme selvää naapurilippukuntien lupausperinteistä ja pohdimme, mitä niistä voitaisiin oppia tai ottaa käyttöön oman lippukunnan lupaustilanteisiin. Mietimme, mitä hyvää ja toimivaa on oman lippukunnan lupausperinteissä. Keskustelemme myös siitä, miten nämä perinteet auttavat ymmärtämään partiolupauksen sisältöä ja merkitystä ja sitoutumaan siihen vahvemmin.

Keskustelen jonkun ei-partiolaisen kanssa vaeltajalupauksen ja -ihanteiden sisällöstä. Keskustelun on tarkoitus ohjata miettimään, miten ne vaikuttavat ja kuinka paljon niiden tulisi vaikuttaa vaeltajan jokapäiväiseen elämään.

Keskustelemme mitä lupaus ja ihanteet merkitsevät ja miten ne ohjaavat elämäämme.

Teemme reissun aikana gallup-kyselyn siitä, mitä EVP:t (ei-vielä- partiolaiset) ajattelevat vaeltajalupauksen ja -ihanteiden sisällöstä. Pohdimme yhdessä miksi vastaukset kohtaavat tai eivät kohtaa omia ajatuksiamme.

Havainnollistamme vaeltajien ihanteet esimerkiksi piirtämällä, maalaamalla tai kirjoittamalla runoja. Havainnollistuksessa on hyvä näyttää myös miten ihanteet näkyvät jokaisen omassa arkipäiväisessä elämässä.

Lisää vinkki

Liite