Vaeltaja pohtii partion merkitystä itselleen ja oppii ymmärtämään muiden syitä partioharrastukselle. Vaeltaja tutustuu partion arvopohjaan ja tarkastelee omaa suhtautumista siihen.

Valikko

Minä vaeltajana


Tavoite:

Vaeltaja pohtii partion merkitystä itselleen ja oppii ymmärtämään muiden syitä partioharrastukselle. Vaeltaja tutustuu partion arvopohjaan ja tarkastelee omaa suhtautumista siihen.

Kuvaus:
Vaeltajat pohtivat yksin ja yhdessä syitä siihen, miksi he harrastavat partiota. Mitä partio heille antaa sekä mitä partio ja vaeltajuus heille merkitsee? Lisäksi vaeltajat keskittyvät tarkastelemaan partion arvopohjaa ja erityisesti vaeltajalupauksen ja -ihanteiden merkitystä omassa elämässään. Keskustelu on hyvä aloittaa ennen reissuun lähtöä, jatkaa reissun aikana ja käydä keskustelu loppuun reissun jälkeen.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Katsomustaidot Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä:
Vartionjohtajan tehtävänä on varmistaa, että keskustelua käydään. Hän hankkii mahdolliset keskustelun tukena tarvittavat materiaalit sekä pyytää tarvittaessa luotsilta apua keskustelujen vetämiseen. Luotsi osallistuu kotipaikkakunnalla käytäviin keskusteluihin kuuntelijana . Hän ohjaa tarvittaessa keskustelua ennen ja jälkeen reissun. Luotsi valmistautuu etukäteen esittämään vaeltajille keskustelua ohjaavia kysymyksiä ja antaa tarvittaessa pohdittavia aiheita reissun ajaksi. Reissun jälkeen hän auttaa vaeltajia jäsentämään ajatuksiaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Suomi-projekti

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Havainnollistamme vaeltajien ihanteet esimerkiksi piirtämällä, maalaamalla tai kirjoittamalla runoja. Havainnollistuksessa on hyvä näyttää myös miten ihanteet näkyvät jokaisen omassa arkipäiväisessä elämässä.

Teemme reissun aikana gallup-kyselyn siitä, mitä EVP:t (ei-vielä- partiolaiset) ajattelevat vaeltajalupauksen ja -ihanteiden sisällöstä. Pohdimme yhdessä miksi vastaukset kohtaavat tai eivät kohtaa omia ajatuksiamme.

Keskustelemme mitä lupaus ja ihanteet merkitsevät ja miten ne ohjaavat elämäämme.

Keskustelen jonkun ei-partiolaisen kanssa vaeltajalupauksen ja -ihanteiden sisällöstä. Keskustelun on tarkoitus ohjata miettimään, miten ne vaikuttavat ja kuinka paljon niiden tulisi vaikuttaa vaeltajan jokapäiväiseen elämään.

Lisää vinkki

Liite