Tavoitteena on, että vaeltaja tuntee vaeltajien ohjelman rakenteen, symboliikan, lupauksen ja ihanteet. Hän selvittää, mitä vaeltajuus merkitsee ja hankkii itselleen luotsin sekä vaeltajavartion.

Valikko

Yleiskatsaus vaeltajuuteen


Tavoite:

Tavoitteena on, että vaeltaja tuntee vaeltajien ohjelman rakenteen, symboliikan, lupauksen ja ihanteet. Hän selvittää, mitä vaeltajuus merkitsee ja hankkii itselleen luotsin sekä vaeltajavartion.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää itselleen miten vaeltajaohjelma rakentuu ja mikä on hänen roolinsa omassa lippukunnassa ja piirissä. Hän tutustuu vaeltajaohjelman symboliikkaan, lupaukseen ja ihanteisiin. Vaeltaja selvittää kuka on hänen luotsinsa ja millaisessa vaeltajavartiossa hän aloittaa vaeltajaohjelman. Lisäksi hän pohtii vaeltajaohjelmaa ja omaa ajankäyttöään sen suhteen.

Tiedot

Pakollisuus Pakollinen
Paikka Kämpällä Kololla Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Maailmankatsomus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä ja varmistaa, että kaikki vartion jäsenet pääsevät osallistumaan aktiviteetin tekemiseen. Luotsin on huolehdittava, että on itse riittävän perehtynyt vaeltajaohjelmaan. Hän keskustelee vaeltajien kanssa heidän toiveistaan ja odotuksistaan luotsille. Luotsi kannustaa ja innostaa vaeltajia ohjelman käynnistämiseen.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Tervetuloa vaeltajaksi

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Suunnittelemme ajankäyttöämme partiossa niin, että meille jää aikaa muiden pestiemme ohella toteuttaa vaeltajaohjelmaa. Esimerkiksi leireillä aikaa jää, kun tulemme leirille päivää aikaisemmin tai nuorempien leiriläisten mennessä nukkumaan.

Selvitän, kuka on vaeltajaluotsini, tai hankin sellainen. Selvitän, mitä luotsi tekee. Sovin, mitä voin odottaa luotsiltani vaeltajaikäkauden eri vaiheissa, ja mikä on oma vastuuni vaeltajaohjelman toteuttamisessa. Jos omasta lippukunnasta tai alueelta ei löydy sopivaa aikuista luotsiksi, kysy rohkeasti muuta aikuista partion ulkopuolelta.

Tutustun vaeltajavartiooni. Voin tehdä vaeltajohjelmaa myös ilman vaeltajavartiota. Luotsi auttaa löytämään sopivia tapoja tehdä ohjelmaa ilman vakituista vartiota. Jos lipukunnassa ei ole vaeltajavartiota, sellaisen voi löytää alueelta tai piiristä.

Tutustun vaeltajien lupaukseen ja ihanteisiin. Pohdin, mitä lupaus ja ihanteet merkitsevät juuri minulle, ja miten ne näkyvät arvomaailmassani ja elämässäni.

Selvitän, mitä sosiaalisen median kanavia vaeltajille löytyy.

Haastattelen vanhempaa vaeltajaa ja selvitän, miten hän on tehnyt vaeltajaohjelmaa, ja millainen rooli hänellä on ollut lippukunnassa ja piirissä.

Lisää vinkki

Liite