Vaeltaja osaa ennakoida tilanteita ja tapahtumien kulkua sekä varautua vaaratilanteiden varalta. Vaeltaja osaa ottaa huomioon turvallisuusnäkökulmat arjessa ja esimerkiksi tapahtumaa järjestäessään sekä tuntee eri turvallisuus- ja pelastusjärjestöjä.