Vaeltaja hallitsee yksinkertaisen turvallisuussuunnitelman laatimisen ja osaa toimia johtajana kriisitilanteessa, kuten onnettomuus- tai katoamistilanteessa.

Valikko

Kriisijohtaminen ja turvallisuussuunnitelma


Tavoite:

Vaeltaja hallitsee yksinkertaisen turvallisuussuunnitelman laatimisen ja osaa toimia johtajana kriisitilanteessa, kuten onnettomuus- tai katoamistilanteessa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin, kriisijohtamisen teoriaan sekä ihmisten erilaisiin tapoihin reagoida kriisitilanteisiin ja pohtii omaa suhtautumistaan kriisitilanteisiin. Vaeltaja tekee turvallisuussuunnitelman johonkin partiotapahtumaan tai esimerkiksi lippukunnan kämpälle. Hän myös arvioi sen toimivuutta ja vaikutusta käytännön toimintaan. Suunnitelma pyritään ottamaan käyttöön.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Turvallisuus Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja pitää huolen siitä, että turvallisuussuunnitelma tehdään. Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii turvallisuussuunnitelman käyttöönotosta. Luotsi pohtii yhdessä vaeltajien kanssa, mitä turvallisuussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon ja keskustelee kriisijohtamisesta. Aikuinen, jolla on (ammatillista) kokemusta aihepiiristä, voi käydä suunnitelman läpi ja antaa siitä palautetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Turvallisuus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Laadimme turvallisuussuunnitelman lippukuntamme kämpälle. Huolehdimme siitä, että turvallisuusohje on kaikkien kämppää käyttävien tiedossa. Jos kämpällä on jo turvallisuusohje, tarkistamme ja päivitämme sen tarvittaessa. Vaihtoehtoisesti voimme järjestää turvallisuusharjoituksen, jossa testaamme suunnitelmaa käytännössä.

Tutustun johonkin turvallisuussuunnitelmaan ja laadin turvallisuussuunnitelman johonkin pienempään tapahtumaan, kuten lippukunnan päivätapahtumaan. Toimin tapahtuman turvallisuusvastaavana ja huolehdin, että esimerkiksi ensiapuvälineet ovat paikalla.

Tutustumme muutamaan sellaiseen tapaukseen, jossa partiolaiset ovat omalla toiminnallaan ehkäisseet kriisin tai osanneet toimia kriisitilanteessa oikein. Vertailemme tilanteita ja etsimme toimintatavoista yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Voimme myös esimerkiksi haastatella jotakuta Suomen Partiolaisten sankarimerkin saanutta partiolaista ja pyytää häntä kertomaan, mitä tapahtui.

Suunnittelemme turvallisuussuunnitelman lippukuntamme kesäleirille. Mietimme mitä asioita tulee ottaa huomioon ja varaudumme erilaisten uhkien varalta. Hakusanoilla partio ja turvallisuussuunnitelma löytyy hyviä pohjia turvallisuussuunnitelman tekoon. Pohja löytyy myös Turvallisuusohjeet -materiaalista.

Lisää vinkki

Liite