Vaeltaja osaa alkusammutuksen vaatimat taidot.

Valikko

Tulityö- tai alkusammutuskurssi


Tavoite:

Vaeltaja osaa alkusammutuksen vaatimat taidot.

Kuvaus:

Vaeltaja kartoittaa, millaisia tulityö- tai alkusammutuskursseja lähialueella järjestetään ja osallistuu valitsemalleen kurssille. Hän pohtii, mitä hyötyä kurssista voi olla ja millaisia asioita partiotoiminnassa on hyvä ottaa huomioon paloturvallisuuden kannalta. Vaeltaja pyrkii myös järjestämään koulutusta omassa lippukunnassaan tai yhdessä muiden lippukuntien kanssa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Turvallisuus
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja vastaa käytännön järjestelyistä Luotsi voi auttaa vaeltajia löytämään kontakteja tulityö- tai alkusammutuskursseja järjestäviin tahoihin.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Turvallisuus

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Suunnittelemme, miten voisimme lippukunnan tiloissa ottaa huomioon paloturvallisuuden. Jos kololtamme puuttuu turvallisuussuunnitelma, teemme sellaisen. Huolehdimme siitä, että hätäpoistumisreitit on merkitty kololla.

Otan huomioon paloturvallisuusnäkökulmat järjestäessäni tapahtumaa. Mietin etukäteen, miten ehkäistä onnettomuuksia tai miten pitää toimia onnettomuustilanteessa.

Etsimme paikkakunnallamme järjestettävän tulityö- tai alkusammutuskurssin ja osallistumme sille. Kurssin jälkeen huolehdimme siitä, että lippukunnassamme otetaan jatkossa tulen käyttöön liittyvät turvallisuustekijät paremmin huomioon.

Lisää vinkki

Liite