Vaeltaja osaa kehittää omia taitojaan ohjatusti ja itsenäisesti. Hän kartuttaa tietoaan, taitoaan ja tahtoaan tehdä asioita. Vaeltaja löytää itselleen sopivan tavan oppia uutta.