Vaeltaja osaa uuden taidon tietotekniikkaan liittyen. Hän osaa löytää tietoa uuden asian oppimiseksi.

Valikko

Tietotekniikka


Tavoite:

Vaeltaja osaa uuden taidon tietotekniikkaan liittyen. Hän osaa löytää tietoa uuden asian oppimiseksi.

Kuvaus:

Vaeltaja opettelee jonkin uuden taidon tietotekniikkaan liittyen. Hän selvittää, missä tai miten taito on mahdollista oppia ja opettelee sen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Arjen taidot
Johtamistaito: Itsensä johtamisen taidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa vaeltajaa keksimään, minkä uuden taidon hän voisi opetella. Vartionjohtaja vinkkaa tarvittaessa henkilöstä, joka pystyy auttamaan uuden taidon oppimisessa. Luotsi auttaa vaeltajaa keksimään, minkä uuden taidon hän voisi opetella. Luotsi vinkkaan tarvittaessa henkilöistä, jotka pystyvät auttamaan uuden taidon oppimisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Uusi taito

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Ryhdyn lippukuntani nettisivu- tai Kuksa- vastaavaksi. Opettelen muokkaamaan nettisivuja tai käyttämään Kuksaa niin hyvin, että voin neuvoa muita lippukunnan johtajia.

Opettelemme koodaamaan. Jos koodaaminen on jo tuttua, valitsemme jonkin alkeita haastavamman aiheen, teemme esimerkiksi oman sovelluksen tai opettelemme toisen ohjelmointikielen.

Opettelemme käyttämään jotakin uutta tietokoneohjelmaa, josta on hyötyä meille tulevaisuudessa, esimerkiksi taulukko-ohjelmaa, kuvankäsittelyohjelmaa tai tekstinkäsittelyohjelmaa.

Lisää vinkki

Lisää liite