Vaeltaja osaa suunnitella ja toteuttaa vaelluksen huomioiden osallistujien taitotason. Hän perehdyttää osallistujat ennen vaellusta. Vaeltaja osaa huolehtia vaelluksen aikana osallistujien hyvinvoinnista.

Valikko

Vaelluksen järjestäminen


Tavoite:

Vaeltaja osaa suunnitella ja toteuttaa vaelluksen huomioiden osallistujien taitotason. Hän perehdyttää osallistujat ennen vaellusta. Vaeltaja osaa huolehtia vaelluksen aikana osallistujien hyvinvoinnista.

Kuvaus:

Vaeltaja suunnittelee ja järjestää vähintään kolmen yön vaelluksen. Hän huolehtii siitä, että osallistujilla on riittävät tiedot ja taidot ennen vaellusta.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Itsestä huolehtiminen Organisointitaidot Retkeily Turvallisuus
Johtamistaito: Organisointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet Luontosuhde Ryhmässä toimiminen
Johtajan tehtävä: Jos vartio toteuttaa vaelluksen järjestämisen yhdessä, niin vartionjohtaja huolehtii tehtävien jakautumisesta tasaisesti. Luotsi huolehtii siitä, että suunnittelussa on otettu turvallisuusnäkökulmat huomioon. Luotsi auttaa tarvittaessa etukäteistapahtumien järjestämisessä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaellus

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Järjestämme vaelluksen, johon kutsumme kaikki alueen vaeltajat.

Järjestämme vaelluksen lippukuntamme johtajistolle. Vaelluskohde kannattaa valita osallistujien mukaan. Hyviä kohteita löytyy esimerkiksi www.luontoon.fi tai www.retkipaikka.fi -sivustoilta.

Toteutamme vaelluksen järjestämisen vartiona. Suunnittelemme yhdessä reitin, kuljetukset, muonituksen ja turvallisuuden. Vaelluksen aikana voimme jakaantua osallistujien kanssa esimerkiksi kolmelle eri mittaiselle vaellukselle.

Lisää vinkki

Lisää liite