Vaeltaja osallistuu vaeltajille suunnattuun tapahtumaan. Hän verkostoituu muiden vaeltajien kanssa ja saa uusia ideoita omaan vaeltajuuteensa ja vaeltajaohjelman toteuttamiseen.

Valikko

Osallistun vaeltajatapahtumaan


Tavoite:

Vaeltaja osallistuu vaeltajille suunnattuun tapahtumaan. Hän verkostoituu muiden vaeltajien kanssa ja saa uusia ideoita omaan vaeltajuuteensa ja vaeltajaohjelman toteuttamiseen.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu piirin, Suomen Partiolaisten tai kansainvälisten järjestöjen järjestämiin, vaeltajille suunnattuihin tapahtumiin. Hän valitsee vaihtoehdoista mielenkiintoisimman ja omaan elämäntilanteeseensa sopivimman ja osallistuu siihen.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Kansainvälisyys Partiokulttuuri Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: ihmissuhteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja muistuttaa ilmoittautumaan tapahtumaan ajoissa. Jos osallistumista varten tehdään varainkeruuta, vartionjohtaja voi koordinoida sitä. Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajia löytämään sopivan tapahtuman ja kannustaa osallistumaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaeltajatapahtuma

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Osallistumme Suomen Partiolaisten kansainväliselle leirimatkalle, jolla on vaeltajille suunnattua ohjelmaa.

Osallistumme kansainväliseen vaeltajille suunnattuun partiotapahtumaan, joita ovat esimerkiksi Worls Scout Moot ja Roverway.

Osallistumme piirin tai Suomen Partiolaisten järjestämään tapahtumaan. Suomen Partiolaisten tapahtuma järjestetään kerran vuodessa. Piirien järjestämiin tapahtumiin on usein mahdollista päästä mukaan, vaikka ei olisi kyseisen piirin jäsen.

Lisää vinkki

Lisää liite