Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin tuottaa energiaa. Hän ymmärtää energiaratkaisujen ja -politiikan monialaisuuden ja energia-alan riippuvuussuhteita muuhun yhteiskunnan toimintaan.

Valikko

Energiamurros


Tavoite:

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin tuottaa energiaa. Hän ymmärtää energiaratkaisujen ja -politiikan monialaisuuden ja energia-alan riippuvuussuhteita muuhun yhteiskunnan toimintaan.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu Suomessa ja maailmalla tällä hetkellä käytettyihin energiamuotoihin ja selvittää mitkä tahot ovat suurimpia energiankuluttajia Suomessa. Lisäksi hän selvittää itselleen Suomen energiapolitiikkaa ja kerää lisätietoa eri energiamuotojen vaikutuksia ympäristöön. Hän pohtii yhdessä vartionsa kanssa miten nämä asiat liittyvät toisiinsa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Ulkona Vierailukohteessa
Taitoalueet Arjen taidot Kestävä kehitys Talous Vaikuttaminen
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja voi selvittää yhteystietoja eri ministeriöihin tai korkeakouluihin. Luotsi auttaa vaeltajia ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja asenteita, joita energiapolitiikkaan ja energiantuotantoon liittyy. Luotsi varmistaa, että jokainen saa kertoa turvallisesti oman mielipiteensä ja näkökantansa väittelyistä ja keskusteluista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikutan ympäristöön

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Selvitämme ja pohdimme kriittisesti erilaisten energiamuotojen vaikutuksia ympäristöön ja vertailemme eri energiamuotoja esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinnepäästöjen rehevöitymispotentiaalin osalta. Lisätietoa löytyy esimerkiksi Energiateollisuus ryn ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta tai eri yliopistojen energia- ja ympäristötieteisiin liittyvien projektien sivuilta.

Kirjoitamme ylös energiantuotantoon liittyviä kysymyksiä, joihin emme löytäneet vastauksia itse. Etsimme korkeakoulujen nettisivuilta energia- ja ympäristöalan professorien yhteystietoja ja soitamme heille. Lisäksi voimme olla yhteydessä myös ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Aloitamme luomalla tulevaisuuden Energia-Suomen. Pohdimme kukin miten haluaisimme energiaa tuotettavan Suomessa tulevaisuudessa. Merkitsen kuinka suuren prosenttiosuuden haluaisin kutakin tuotantomuotoa olevan kokonaisuuden ollessa 100%. Tämän jälkeen tutustumme eri energiantuotantomuotojen ympäristövaikutuksiin etsimällä tietoa internetistä mediakriittisyys huomioiden ja jaamme 100 prosenttia mahdollisesti uudelleen. Tarkastamme, mitä energialähteitä on käytetty sähkön tuottamiseen Suomessa edellisenä vuonna (esimerkiksi Tilastokeskuksen tai Energiateollisuuden sivuilta), ja vertaamme tätä omiin tulevaisuuden visioihimme. Pidämme väittelyn siitä, mistä erilaiset pisteytykset kullakin vaeltajalla mahdollisesti johtuvat. Mitä täytyy tehdä, jotta voidaan päästä haluamaamme tilanteeseen?

Miten Suomessa tuotetaan energiaa? Ovatko energialähteet fossiilisia vai uusiutuvia polttoaineita? Selvitämme lisäksi, mitkä ovat suurimpia energiankuluttajia Suomessa, ja pohdimme mistä se johtuu. Miten Suomen energiapolitiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut? Onko meillä mahdollisuuksia tuottaa uusiutuvaa energiaa teollisuutemme tarpeisiin? Keskustelemme koko vartion kanssa siitä, millaisia muutoksia energiantuotannossa ja kulutuksessa pitäisi tapahtua, jotta Pariisin ilmastosopimuksessa sovitut päästövähennykset voisivat toteutua.

Lisää vinkki

Liite