Vaeltaja ymmärtää mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät. Vaeltaja kartuttaa tietoaan ekosysteemien toiminnasta ja tekee havaintoja paikallisista ja globaaleista muutoksista.

Valikko

Ilmasto muuttuu - muutunko mukana?


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät. Vaeltaja kartuttaa tietoaan ekosysteemien toiminnasta ja tekee havaintoja paikallisista ja globaaleista muutoksista.

Kuvaus:

Vaeltaja selvittää miten ekosysteemi yleisesti toimii. Hän hankkii tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista erilaisissa ekosysteemeissä, kuten vesi- ja metsäekosysteemeissä. Vaeltaja havainnoi itse ilmastonmuutoksen vaikutuksia valitsemassaan ekosysteemissä (kasvit, linnut, nisäkkäät, hyönteiset, veden lämpeneminen…). Hän laatii tämän jälkeen esityksen pohdinnoista siihen muotoon, että nuoremmat ikäkaudet voisivat hyödyntää sitä, ja esittelee sen heille.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona Vesillä Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Luonto Vaikuttaminen Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on toimia aktiviteetin toteutuksen suunnittelussa puheenjohtajana ja huolehtia tarvittavista käytännön järjestelyistä, esimerkiksi tarvittavista välineistä ja yhteydenotoista. Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajaa aiheen valinnassa. Hän kannustaa vaeltajaa aktiviteetin tekemisessä ja auttaa tarvittaessa löytämään aiheessa tarvittavaa tietoa tai aihetta tuntevan henkilön. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja vaeltaja toteuttaa aktiviteetin partiomaisella tavalla.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikutan ympäristöön

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Etsimme eläinten kuvia ja levinnäisyyskarttoja eri vuosikymmeniltä. Näitä voi löytyä internetistä, kirjallisuudesta tai museoista. Tarkastelemme esimerkiksi miten eläinten turkit, muuttoreitit ja asuinalueet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Asiaa voi tutkia esimerkiksi Karhunhammas tai Majavanhäntä -kaukomerkin tehtävänä.

Tutustumme IPCCn uusimpaan raporttiin sekä Pariisin ilmastosopimuksen sisältöön. Pohdimme miten nämä vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa omaan elämääni.

Järjestämme leffaillan, jonka aikana katsomme ilmastonmuutokseen liittyviä elokuvia ja dokumentteja, esimerkiksi Epämiellyttävä totuus, The Day after Tomorrow, 2012, Ice and the Sky tai Snowpiercer. Keskustelemme elokuvien välissä ja jälkeen mieleen heränneistä kysymyksistä. Haastamme toisiamme tekemään epämiellyttävä havaintoja omasta elämästämme, joita alamme aktiivisesti muuttaa.

Otamme selvää miten voimme laajentaa omaa tietämystämme ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista. Osallistumme esimerkiksi jollekin suomalaiselle tai kansainväliselle MOOC-kurssille verkossa.

Kirjoitamme ylös ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä, joihin emme löytäneet vastauksia itse. Etsimme korkeakoulujen nettisivuilta energia- ja ympäristöalan professorien yhteystietoja ja soitamme heille. Lisäksi voimme olla yhteydessä myös ympäristö-, maa- ja metsätalous- sekä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Lisää vinkki

Liite