Vaeltaja ymmärtää ettei ilmastonmuutos ole ainoa suuri ympäristöongelma. Hän syventää tietojaan globaaleista kaikkia kansakuntia koskevista ympäristöriskeistä ja ymmärtää, että ympäristöasiat eivät kunnioita valtioiden rajoja. Vaeltaja tunnistaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa asioihin.

Valikko

Planeettamme rajat


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää ettei ilmastonmuutos ole ainoa suuri ympäristöongelma. Hän syventää tietojaan globaaleista kaikkia kansakuntia koskevista ympäristöriskeistä ja ymmärtää, että ympäristöasiat eivät kunnioita valtioiden rajoja. Vaeltaja tunnistaa mahdollisuuksiaan vaikuttaa asioihin.

Kuvaus:

Vaeltaja kertaa nykyiset tietonsa globaaleista ympäristöasioista ja ympäristön tilasta sekä niiden kehittymisestä. Hän selvittää, mitä kestävän kehityksen periaate tarkoittaa ja miten itse voi toteuttaa sitä omassa elämässään. Vaeltaja miettii omaa kantaansa ja asennettaan globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä tarkkailee oman lähipiirinsä, esimerkiksi oman kotikuntansa, toimintaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Kestävä kehitys Vaikuttaminen
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtajan tehtävänä on kannustaa muita keskustelemaan ja haastamaan omia ajatuksia. Vartionjohtaja voi tarvittaessa hankkia paikalle asiaa paremmin tuntevan henkilön tai lähdemateriaalia pohdintojen tueksi. Luotsi tukee vaeltajaa ja on valmis keskustelemaan vaeltajan havaitsemista asioista.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikutan ympäristöön

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Keskustelemme omista vaikutusmahdollisuuksistamme globaaleihin ympäristöongelmiin. Voimme esimerkiksi tehdä aiheista erilaisia väitelauseita (esimerkiksi makean veden loppuminen, biodiversiteetin yksipuolistuminen, ravinteiden loppuminen) ja asettua janalle sen mukaan, miten suuresti koemme itse voivamme vaikuttaa asiaan joko kansallisella tai maailmanlaajuisella tasolla.

Luemme Johan Rockströmin artikkelin planeettamme rajallisista resursseista (Planetary Boundaries) tai kuuntelemme Youtubesa TEDtalk Johan Rockstrom Let the environment guide our development. Millaisia ajatuksia kirja tai puhe herättää? Miltä maapallomme tulevaisuus näyttää Rockströmin mukaan? Mitä minä voisin tehdä? Keskustelemme tai väittelemme ajatuksistamme. Voimme lisäksi selvittää mikä on “Rooman klubi” ja miten keskustelu rajallisista resursseista liittyy tähän.

Tutustumme siihen, mitä Suomen valtiohallinto tekee ympäristön hyväksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Etsimme tietoa Maa- ja metsätalousministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Ympäristöministeriön kautta. Pohdimme yhdessä, olemmeko tyytyväisiä valtion toimiin. Olisiko jotain, mitä Suomi voisi osaltaan tehdä enemmän tai ovatko jotkut toimenpiteet mielestämme turhia? Mitä haasteita liittyy Suomessa valtion tekemiin toimenpiteisiin?

Selvitämme sanoma- ja aikakauslehdistä maailmalla tapahtuvia kriisejä. Pohdimme mahdollisia lähtökohtia kriisin syntymiseen. Onko jonkin kriisin taustalla ympäristöongelma esimerkiksi ilmastonmuutos? Miten ilmastonmuutos tai ympäristöongelma on vaikuttanut kriisin syntymiseen. Entä onko jonkin esimerkiksi uskonkiistalta vaikuttavan asian takana myös ympäristöresursseihin liittyviä tekijöitä. Tutustumme myös ilmasto- ja ympäristöpakolaisuuteen, missä määrin sitä tapahtuu ja onko käynnissä olevissa kriiseissä mahdollisuuksia tähän?

Lisää vinkki

Liite