Vaeltaja ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä ja osaa ottaa selvää itselleen tärkeistä asioista sekä vaikuttaa niihin. Vaeltaja tekee perusteltuja valintoja, pyrkii vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja ymmärtää äänestämisen tärkeyden vaikutuskeinona.

Valikko

Äänestäminen


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää virallisia ja epävirallisia päätöksentekojärjestelmiä ja osaa ottaa selvää itselleen tärkeistä asioista sekä vaikuttaa niihin. Vaeltaja tekee perusteltuja valintoja, pyrkii vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja ymmärtää äänestämisen tärkeyden vaikutuskeinona.

Kuvaus:

Vaeltaja ottaa selvää esimerkiksi eduskunta-, europarlamentti-, seurakunta- tai muissa vaaleissa päätettävistä asioista tai valittavista ehdokkaista ja heidän mielipiteistään. Hän käy vaalitilaisuuksissa, keskustelee ehdokkaiden kanssa ja muodostaa oman perustellun kantansa. Vaeltaja käy äänestämässä ja seuraa vaalien tulosta sekä oman ehdokkaansa tai ajamansa asian menestystä.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo Muu
Taitoalueet Arjen taidot Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen
Johtamistaito johtamistaito.visiointitaidot
Kesto 2 kertaa kaksi tuntia
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää erilaisten vaalitilaisuuksien kokousaikatauluja. Hän huolehtii, että kaikki saapuvat paikalle oikeaan aikaan. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Kutsumme tutun vaalivirkailijan kertomaan äänestämisen teknisestä toteutuksesta ja miten äänestyspaikalla toimitaan. Vaalien yleisistä periaatteista voi käydä läpi esimerkiksi mitä tarkoittaa vaalisalaisuus, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja erilaiset vaalitavat. Vaalivirkailija voi myös kertoa omasta tehtävästään ja miten tehtävään hakeudutaan.

Järjestämme lippukunnassa esimerkiksi vaalibrunssin, jonka jälkeen lähdemme porukalla äänestyspaikalle äänestämään. Isoilla paikkakunnilla, joissa on monta äänestyspaikkaa, brunssi on helpointa järjestää ennakkoäänestysaikana, jolloin kaikki voivat äänestää samassa paikassa.

Kuntavaalien 2017 jälkeen uutisoitiin, että alle 25-vuotiaista äänioikeutetuista vain 1/3 kävi äänestämässä. Pohdimme vartiossamme syitä matalalle äänestysaktiivisuudelle ja mietimme keinoja sen kohottamiseksi. Kehittelemme lippukuntaan oman jutun, joka kannustaa nuoria lähtemään äänestysuurnille.

Valitsemme jonkin vaalikoneen, esimerkiksi Allianssin Nuorten vaalikoneen, ja vastaamme kysymyksiin pareittain. Käymme vastaamisen yhteydessä yhdessä läpi mitä eri kysymykset tarkoittavat.

Käymme läpi eri puolueiden vaaliohjelmia. Etsimme eri puolueiden lapsiin ja nuoriin tai muuten partiolle tai meille keskeisiin teemoihin liittyviä tavoitteita. Listaamme tavoitteet ja vertailemme eri puolueiden näkemyksiä ja painotuksia.

Selvitän, mikä merkitys ehdokkaan edustaman ryhmän, kuten puolueen tai vaaliryhmän, kannalla on päätöksenteossa ja pohdin, miten se vaikuttaa äänestyspäätökseeni. Teen perustellun valinnan. Tutustun ehdokkaani puolueen vaaliohjelmaan. Pohdin, onko se ristiriidassa ehdokkaani kantojen kanssa. Käyn äänestämässä.

Lähdemme kiertämään vartion kanssa yhdessä vaalitilaisuuksia. Ennen tilaisuuksia pohdimme meitä kiinnostavia aiheita ja teemme niistä kysymyksiä. Tämän jälkeen käymme tilaisuuksissa ja yritämme saada vastauksia kysymyksiin. Vertailemme jälkikäteen kokemuksiamme. Miten meidät otettiin vastaan? Saimmeko esittää kysymyksiä, entä mitä niihin vastattiin? Löysimmekö yhteisen ehdokkaan, puoleen tai tahon, joka vastaa omia arvojamme ja näkemyksiämme, vai oliko jokaisella vartionjäsenellä eri näkemys? Keskustelemme luotsin kanssa kokemuksistamme. Käymme yhdessä äänestämässä.

Järjestämme esimerkiksi kololla tai kotona vaalipaneelin, jonne kutsumme ehdokkaita eri puolueista tai ryhmistä keskustelemaan itsellemme tärkeästä poliittisesta aiheesta. Valmistaudumme paneeliin etukäteen tekemällä taustatutkimusta ja laatimalla kysymyksiä ehdokkaille. Kutsumme myös ulkopuolisia osallistumaan vaalipaneeliin. Löysimmekö yhteisen ehdokkaan, puoleen tai tahon, joka vastaa omia arvojamme ja näkemyksiämme, vai oliko jokaisella vartionjäsenellä eri näkemys? Keskustelemme luotsin kanssa kokemuksistamme. Käymme yhdessä äänestämässä.

Lisää vinkki

Liite