Vaeltaja tutustuu yhteisönsä juuriin ja identiteettiin ja saa ymmärrystä ajallisesta perspektiivistä sekä historian vaikutuksesta nykypäivään. Vaeltaja tietää miten historiaa ja nykypäivää tallennetaan ja haluaa tallentaa yhteisönsä nykyhetkeä tulevaisuutta varten.

Valikko

Historia muovaa tulevaisuutta


Tavoite:

Vaeltaja tutustuu yhteisönsä juuriin ja identiteettiin ja saa ymmärrystä ajallisesta perspektiivistä sekä historian vaikutuksesta nykypäivään. Vaeltaja tietää miten historiaa ja nykypäivää tallennetaan ja haluaa tallentaa yhteisönsä nykyhetkeä tulevaisuutta varten.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu oman paikkakuntansa tai yhteisönsä historiaan ja paikalliskulttuuriin esimerkiksi käymällä museossa, lukemalla kirjallisuutta tai osallistumalla kotiseutuyhdistyksen toimintaan. Vaeltaja pohtii, miten historian tapahtumat näkyvät hänen oman paikkakuntansa tai alueensa päätöksenteossa, asenteissa ja vaikutustavoissa. Vaeltaja miettii, mitä ajankuvaa luovia asioita hän haluaisi tallentaa nykyhetkestä tulevia polvia varten esimerkkeinä yhteiskunnan nykyisestä tilasta.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Koti Kolo Muu
Taitoalueet Arjen taidot Suomalainen kulttuuri
Kesto 3 tuntia
Kasvatustavoitteet Yhteisöön kuuluminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja on yhteydessä kunnan alueella toimivaan arkistoon, museoon tai kotiseutuyhdistykseen. Hän sopii ajankohdan vierailulle ja varmistaa, että vartio saa tarvitsemaansa apua. Vartionjohtaja hankkii tarvittavat materiaalit ja pitää huolta, että vartionjäsenet toimivat sovitun mukaisesti. Luotsi voi auttaa vaeltajia ymmärtämään historian ja lähimenneisyyden merkitystä tuomalla omia kokemuksiaan ja tarinoitaan vaeltajille tietoon. Miten hänen lapsuudessaan toimittiin? Miten kunta on kehittynyt ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet?

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Etsimme netistä tai fyysisistä arkistoista vanhoja omalle paikkakunnallemme sijoittuvia uutisia. Vertailemme eri aikoina ilmestyneitä uutisia. Mistä ne kertovat ja millaisella sävyllä ne on kirjoitettu? Mitä asioita on katsottu uutisoinnin arvoiseksi paikallisella tai jopa valtakunnallisella tasolla? Onko paikkakunta ollut aiemmin tunnettu jostain tietystä syystä? Onko tilanne muuttunut vuosien varrella?

Tutustumme maakunta-arkistoon tai maakuntamuseoon. Otamme selvää arkiston tai museon toiminnasta, esimerkiksi tallennustavoista tai laitoksen tehtävästä identiteetin rakentajana. Vierailemme arkistossa tai museossa ja pyydämme mahdollisuuksien mukaan opastetun kierroksen. Voimme myös toimittaa mahdollisuuksien mukaan materiaalia arkistoon tai museoon.

Käytyämme maakunta-arkistossa tai -museossa. Luettuamme paikkakuntaamme koskevaa kirjallisuutta tai keskusteltuamme kotiseutuyhdistyksen kanssa selvitämme, mikä paikkakuntamme nykytila on. Onko kunnan alueella ollut aina aktiivisesti esillä jokin tietty poliittinen puolue, järjestö tai ammattiliitto? Näkyykö tämä edelleen päätöksenteossa ja vaikutuskeinoissa? Onko kunnan alueella sodittu, kapinoitu tai onko siellä tapahtunut jonkinlainen onnettomuus? Miten asia näkyy nykypäivänä päätöksissä? Milloin paikkakunnalla toimiva tai toiminut yritys on perustettu ja miten se on vaikuttanut kunnan kasvuun ja väestörakenteeseen? Millaista työtä tehtiin jotta yritys saatiin paikkakunnalle?

Mietimme vartion kesken, mitkä asiat, esineet tai ilmiöt kuvaavat nykypäivää erityisen hyvin ja miten niitä voisi tallentaa tulevia polvia varten. Koostamme vartion kanssa aikakapselin, johon talletamme nykyhetkeen liittyviä asioita, ja säilömme sen esimerkiksi lippukunnan arkistoon tai kotiseutumuseoon.

Lisää vinkki

Liite