Vaeltaja ymmärtää suomalaisen järjestökentän ja vaikutuskanavien laajuuden. Hän osaa olla yhteydessä omia ajatuksiaan edistävään järjestöön itsenäisesti.

Valikko

Järjestövaikuttaminen


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää suomalaisen järjestökentän ja vaikutuskanavien laajuuden. Hän osaa olla yhteydessä omia ajatuksiaan edistävään järjestöön itsenäisesti.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu suomalaiseen laajaan järjestökenttään ja vertailee eri järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia paikallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. Vaeltaja on yhteydessä järjestön toimijoihin ja yrittää ajaa itselleen tärkeää asiaa eteenpäin.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Koti Kolo Muu
Taitoalueet Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto useampi ilta
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa yhteyttä eri järjestöihin ja sopii tapaamisia niiden edustajien kanssa. Hän varmistaa, että jokainen vartion jäsen on paikalla oikeaan aikaan. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Tutustun lasten ja nuorten keskuudessa toimiviin järjestöihin (esim. Mannerheimin lastensuojeluliitto, 4H, VPK...). Vertailen niitä ja partiotoimintaa keskenään. Mitä yhteneväisyyksiä löydän? Mitä eroavaisuuksia? Voinko havaita jotain yhteisiä aiheita, joista voisimme tehdä yhteistyötä?

Allianssi on suomalainen nuorisotyön vaikutus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka jäseninä on kymmeniä suomalaisia lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä järjestöjä. Selvitän kuinka monen järjestön kautta olen Allianssin jäsen. Tutustun Allianssin edunvalvontaorganisaatioon ja palveluihin. Selvitän miten saan apua Allianssista vaikuttamiseen liittyviin haasteisiin.

SPR, 4H, Rotarit ja Lions Club ovat kaikki kansainvälisestikin toimivia järjestöjä. Tutustun järjestöjen mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen vaikuttamiseen olemalla yhteydessä paikallis- ja kansallisen tason jäseniin. Miten järjestöjen toiminta eroaa partiolaisten vaikutustyöstä kansainvälisesti?

Tutustun poliittisiin nuorisojärjestöihin ja vertailen näiden organisaatioiden toimintaa partiotoimintaan. Mitä yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia löydän?

Tutustun partioneuvoston toimintaan. Selvitän, millaisista asioista partioneuvosto päättää ja miten jäsenaloitteita laaditaan. Olen yhteydessä partioneuvokseen ja keskustelen hänen kanssaan vaikuttamisesta partioneuvostossa. Seuraan partioneuvoston kokouksen videostreamia.

Tutustun opiskelijajärjestöjen, kuten SAKKI ryn, SLLään, SYLiin, SAMOKn ja OLLin toimintaan, päätöksentekoon ja kontakteihin muussa suomalaisessa järjestökentässä. Millaisissa asioissa järjestöt tekevät vaikutustyötä? Miten voin olla yhteydessä näihin järjestöihin? Ketkä ovat järjestöjen jäseniä? Kuka tekee päätöksiä näissä järjestöissä? Jos haluan vaikuttaa suomalaiseen opiskeluun, mitä muita vaikutusreittejä minulla on käytettävissä?

Lisää vinkki

Liite