Vaeltaja tietää miten jokin vaikutusfoorumi toimii ja osallistuu siihen. Hän ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaeltaja sitoutuu osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa sekä mieltää laajemmin olevansa osa myös ihmiskuntaa ja maailmaa.

Valikko

Kuntavaikuttaminen


Tavoite:

Vaeltaja tietää miten jokin vaikutusfoorumi toimii ja osallistuu siihen. Hän ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaeltaja sitoutuu osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa sekä mieltää laajemmin olevansa osa myös ihmiskuntaa ja maailmaa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan päätöksentekoon ja päätöksentekoelimiin. Hän selvittää hallituksen ja valtuuston/edustajiston toimintatapoja sekä millaisia asioita niissä käsitellään. Vaeltaja tutustuu aiheisiin ja pyrkii vaikuttamaan häntä kiinnostavaa kysymystä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi olemalla yhteyksissä edustajiin tai tekemällä aloitteen kokoukseen vietäväksi. Vaeltaja osallistuu valtuuston/edustajiston kokoukseen ja selvittää, miten voi päästä ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kolo Muu
Taitoalueet Suomalainen kulttuuri Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto kolme kahden tunnin kokousta
Kasvatustavoitteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja selvittää eri kuntien päätöksentekoelimien kokousaikatauluja. Hän huolehtii, että kaikki saapuvat paikalle oikeaan aikaan. Hän varmistaa, että kokouksen puheenjohtaja on tietoinen mahdollisesta tarpeesta antaa läsnäolo-oikeus kuntaan kuulumattomille henkilöille. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Osallistumme kunnan asukkaille tarkoitettuun kuulemistilaisuuteen lähialueiden kaavoitukseen liittyen. Arvioimme tapahtuman vaikuttamismahdollisuuksia päätöksentekoon ja millä muulla tavalla kaavoitukseen voisi vaikuttaa.

Pyydämme valtuustoryhmiä nimeämään kummivaltuutetun lippukunnalle. Kutsumme kummivaltuutettuja lippukunnan tapahtumiin ja pidämme heihin säännöllisesti yhdessä.

Tutustumme kunnallisen päätöksenteon vuosikelloon ja tiedämme, milloin on paras aika vaikuttaa kunnan asioihin. Viemme jonkin partiolle tai nuorille tärkeän asian eteenpäin kunnassa.

Otamme yhteyttä kuntavaalien jälkeen uusiin valittuihin päättäjiin ja kerromme mitä partio on ja millaisen toimintaympäristön omassa kunnassa tarvitsemme. Esimerkiksi voimme järjestää nokipannukahvit kuntapäättäjille valtuustokauden alkuun.

Kuntalaisaloite -nettipalvelussa voi etsiä muiden tekemiä, tehdä omia tai kannattaa oman kunnan kunta-aloitteita. Kuntalaisaloitteen tekemisessä ei ole ikärajaa. Aloitteen voi tehdä yksityishenkilö tai yhteisö (esimerkiksi lippukunta). Jos aloite saa tarpeeksi kannatusta muilta kuntalaisilta (2% kunnan asukkaista), on se otettava käsittelyyn. Käymme läpi omassa kunnassa tehtyjä aloitteita ja mietimme mitä niistä voisimme kannattaa ja mitä emme. Otamme erilaisia rooleja (esimerkiksi lapsi, eläkeläinen tai vammainen) ja mietimme mitä erilaiset ihmiset voisivat kannattaa. Tehkää oma aloite!

Asetun itse ehdolle kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan vaaleissa. Selvitän, mitä ehdokkaaksi asettuminen vaatii ja millaisia asioita minun tulee ottaa huomioon edustajaksi asettuessani. Millaisia vaikuttamiskeinoja minulla on käytössä, jos minut valitaan edustajaksi?

Tutustumme asioiden käsiteltäväksi ottamiseen kunnassa, ylioppilaskunnassa, opiskelijakunnassa ja seurakunnassa. Selvitämme, mitä käsiteltäväksi ottaminen edellyttää, ja miten asian käsittely etenee. Mietimme, mihin asiaan haluaisimme vaikuttaa. Suunnittelemme, mitä päätöksentekoelin voi tehdä asiamme edistämiseksi. Pohdimme, miten asia kannattaa esittää ja ilmaista, jotta mahdollisimman moni edustaja saataisiin ehdotuksen taakse. Laadimme päätöksenteossa vaikuttavalle edustajalle ehdotuksen aloitteeksi.

Selvitämme mistä asioista kunnassa/ylioppilaskunnassa/opiskelijakunnassa/seurakunnassa käydään keskustelua ja tehdään päätöksiä. Keskustelemme vartion kanssa omista mielipiteistämme ja luomme oman kantamme asiaan. Otamme yhteyttä eri puolueiden/liittojen/ryhmien edustajiin ja käymme heidän kanssaan keskustelua asiaan liittyen. Olemme yhteydessä oikeaan tahoon sopivalla tavalla tämä saattaa olla sähköposti, soitto tai hihasta nykäiseminen kahvitilaisuudessa. Teemme koonnin eri ryhmien mielipiteistä ja selvitämme, kenen kanssa meidän täytyy olla yhteydessä oman kantamme edistämiseksi. Perustelemme ytimekkäästi, miksi tässä tietyssä kysymyksessä tulisi päättää tietyllä tavalla. Voimme lisäksi kirjoittaa mielipidekirjoituksen tai artikkelin päätöksentekoa lähellä olevaan mediaan (esimerkiksi ylioppilaskunnan lehti, paikallislehti).

Lisää vinkki

Liite