Vaeltaja tuntee eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaperiaatteita ja -tapoja sekä perehtyy siihen, missä ja millä tavoin järjestöt pyrkivät vaikuttamaan ympäristöasioihin. Vaeltaja ymmärtää luonnonvarapolitiikan käsitteen, erilaiset vaikuttamisen keinot luonnonvarapolitiikassa sekä miten luonnonvarapolitiikka toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Vaeltaja aktivoituu itselleen tärkeäksi kokemissaan luontoon liittyvissä asioissa.

Valikko

Luonnonsuojelujärjestöt


Tavoite:

Vaeltaja tuntee eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaperiaatteita ja -tapoja sekä perehtyy siihen, missä ja millä tavoin järjestöt pyrkivät vaikuttamaan ympäristöasioihin. Vaeltaja ymmärtää luonnonvarapolitiikan käsitteen, erilaiset vaikuttamisen keinot luonnonvarapolitiikassa sekä miten luonnonvarapolitiikka toimii Suomessa ja kansainvälisesti. Vaeltaja aktivoituu itselleen tärkeäksi kokemissaan luontoon liittyvissä asioissa.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintaan esimerkiksi internetin avulla tai olemalla yhteydessä paikallistoimijoihin. Hän etsii tietoa luonnonvarapolitiikasta, esimerkiksi miten metsiä ja erilaisia eläimiä suojellaan. Vaeltaja etsii keinon vaikuttaa hänelle tärkeään luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvään epäkohtaan ja osallistuu sitä ajavan järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Aktiviteetin tehtyään vaeltaja pohtii miten järjestön toiminnassa mukana oleminen vaikutti hänen arvoihinsa ja ajatuksiinsa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kololla Vierailukohteessa
Taitoalueet Kestävä kehitys Vaikuttaminen Yhdistystoiminta
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot
Kesto 10 min
Kasvatustavoitteet Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Metsä
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kokoaa vartionsa luonnonsuojelujärjestöihin tutustumisen jälkeen keskustelemaan tunteista, vaikutusmahdollisuuksista ja arvovalinnoista eri järjestöissä. Luotsi auttaa vaeltajaa valitsemaan häntä kiinnostavan ympäristöhaasteen. Vaeltajan toimiessa järjestössä luotsi auttaa häntä peilaamaan ajatuksiaan ja arvojaan. Luotsi auttaa tarvittaessa vaeltajavartiota löytämään yhteistyökumppaneita paikalliseen ympäristötomintaan.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Määrittelen, mikä on minulle tärkeä luonnon- tai ympäristönsuojeluun liittyvä epäkohta (esim. Itämeren saastuminen, Amazonin sademetsän tuhoaminen, uhanalaisen eläinlajin suojelu, tehtaan jätevesien vaikutus vesistöön) ja osallistun sen korjaamiseen pyrkivän järjestön toimintaan, kampanjaan tai toimintatempaukseen. Mikäli en löydä järjestöä, joka ajaisi asiaan, järjestän kampanjan tai tempauksen itse. Pohdin jälkeenpäin osallistumiseni onnistuneisuutta. Koinko, että toiminnallani oli merkitystä? Pystyinkö vaikuttamaan epäkohtaan? Mitä voisin tehdä tai saada muut tekemään tulevaisuudessa, jotta epäkohta korjaantuisi?

Vertaamme eri luonnonsuojelujärjestöjen toimintatapoja ja niiden laaja-alaisuutta. Voimme vertailla esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliittoa, WWFää, Greenpeacea tai Natur och Miljöta. Voimme kiinnittää huomiota esimerkiksi paikallisen järjestön sekä kansainvälisen toimijan eroavaisuuksiin. Pohdimme niiden toimintatapoja ja keskustelemme järjestöistä ja niiden toimintatavoista. Pohdimme järjestön mahdollisesti käyttämien laittomien vaikutuskeinojen oikeutusta mikä erottaa luonnonsuojelujärjestön huligaanijoukosta? Menemme tutustumaan järjestöön, jonka toimintatavat eivät ole meille niin tutut tai mieluisat.

Otamme selvää, millaisiin luonnonsuojelullisiin ja luonnonkatastrofeihin liittyviin asioihin partiolaiset ovat ajan saatossa vaikuttaneet Suomessa (esim. Nuuksion perustaminen, maitopurkkien kierrätyksen aloittaminen) tai kansainvälisesti (esim. Ebolan torjunta Sierra Leonessa, Nepalin maanjäristyksen jälkeinen katastrofiapu). Pohdimme, millä tavoin partiolaiset ovat organisoituneet ajamansa asian taakse ja mitä kaikkea yhteistyötä on tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Mietimme, olisiko omassa yhteisössämme tai omalla paikkakunnallamme jokin luontoon liittyvä asia tai epäkohta, johon voisimme organisoidusti ja yhteistyöllä vaikuttaa, ja tarvittaessa aktivoidumme asian suhteen.

Lisää vinkki

Liite