Vaeltaja löytää vaikutuskanavia ja -tapoja toimia itselleen tärkeiden asioiden hyväksi ja saa kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Valikko

Toimiminen asioiden hyväksi


Tavoite:

Vaeltaja löytää vaikutuskanavia ja -tapoja toimia itselleen tärkeiden asioiden hyväksi ja saa kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Kuvaus:

Vaeltaja valitsee jonkin itselleen tärkeän asian ja perustelee oman kantansa siihen. Hän miettii myös vastakkaisia kantoja ja vasta-argumentteja sekä miten vastata niihin. Vaeltaja etsii erilaisia keinoja saada omaa asiaansa ajettua, valitsee niistä itselleen ja asialleen sopivimmat ja toimii niiden mukaisesti. Jälkeenpäin hän arvioi onnistumistaan ja kokemuksiaan yhdessä luotsin kanssa.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka: koti Kolo
Taitoalueet: Vaikuttaminen Viestintä Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Visiointitaidot Vuorovaikutustaidot
Kesto: kaksi tuntia
Kasvatustavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja kokoaa vartionsa kasaan keskustelemaan ja väittelemään tärkeistä asioista. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Vaikuttaminen

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Valitsemme meitä kaikkia kiinnostavan toimijan ja toiminnan, joka vastaa omia arvojamme ja jotka edistävät meille tärkeää asiaa. Toimija voi olla esimerkiksi SPRn ystäväpalvelu, Operaatio Saapas tai MLLn lastenhoitopalvelu. Osallistumme johonkin heidän järjestämäänsä kampanjaan ja keskustelemme, miten vaikuttaminen osallistumalla ja kampanjoimalla toimii. Mietimme myös, voisimmeko jatkossakin osallistua tai tukea kohteen toimintaa kuukausi- tai vuositasolla.

Tutustumme missä asioissa Suomessa ja ulkomailla on historiassa ja lähimenneisyydessä järjestettyä lakkoja, mielenilmaisuja tai -osoituksia. Miten nämä ovat vaikuttaneet nykyiseen maailmaan? Onko näistä ollut hyötyä? Miten hyöty lasketaan?

Tutustun erilaisiin vaikuttamisen malleihin ja keinoihin. Seuraan mediassa, lehdistössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa näkyviä vaikutuskeinoja, joilla pyritään vaikuttamaan poliittisiin mielipiteisiin ja päätöksentekoon. Pyrkivätkö eri toimijat vaikuttamaan myönteisillä, kielteisillä vai huomionhakuisilla viesteillä? Pohdin, millaiset viestit ja keinot ovat tehokkaimpia vaikuttamisen välineitä. Kuinka paljon kuulemme ympärillämme tapahtuvasta vaikuttamisesta? Pohdimme laittomia vaikuttamiskeinoja ja keinojen lailla kieltämisen oikeutusta. Minkä vaikuttamisen keinojen tulee olla laillisia, ja millaiset keinot on oikeutettua kieltää laissa?

Tutustumme lapsikuolleisuuteen Suomessa ja muualla. Etsimme esimerkiksi netistä vertailevia tilastoja asiasta. Teemme syntymäpäiväkortteja juhlistaaksemme kaikkia vastasyntyneitä. Koristelemme kortit valokuvilla, piirustuksilla tai muulla. Kirjoitamme toiselle puolelle kommentin lapsikuolleisuudesta. Lähetämme kortit päättäjille muistutukseksi korkeatasoisen lasten neuvolan, terveydenhuollon ja globaalin solidaarisuuden tärkeydestä.
Lähde: Kuulun maailmalle

Haastamme paikallisia toimijoita, kuten kunnan, kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen teemoihin ja tekemään esimerkiksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Voimme myös itse vartiona tai lippukuntana tehdä sellaisen. Mallia voi katsoa esimerkiksi Sitoumus2050.fi

Lisää vinkki

Lisää liite