Vaeltaja osaa ja uskaltaa toimia vesillä. Hän ymmärtää sääolosuhteiden merkityksen turvallisuuden kannalta.