Vaeltaja tunnistaa mediassa keskustelevien käyttämiä vaikutuskeinoja ja käyttää niitä itse. Hän käyttää lähde- ja mediakritiikkiä tarkastellessaan keskustelukumppaneidensa esittämiä väitteitä sekä varmistaakseen omiensa paikkansapitävyyden. Vaeltaja käy keskustelua mediassa toisten ihmisten näkemyksiä kunnioittaen ja oman kantansa perustellen.

Valikko

Keskusteleva media


Tavoite:

Vaeltaja tunnistaa mediassa keskustelevien käyttämiä vaikutuskeinoja ja käyttää niitä itse. Hän käyttää lähde- ja mediakritiikkiä tarkastellessaan keskustelukumppaneidensa esittämiä väitteitä sekä varmistaakseen omiensa paikkansapitävyyden. Vaeltaja käy keskustelua mediassa toisten ihmisten näkemyksiä kunnioittaen ja oman kantansa perustellen.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu johonkin mediassa käytävään keskusteluun. Hän tarkkailee keskustelussa käytettäviä ilmaisukeinoja ja pohtii niiden etuja ja haittoja. Vaeltaja tutustuu asiallisen vaikuttamisen keinoihin ja selvittää luotettavia tiedonlähteitä keskustelua varten. Vaeltaja osallistuu mielipiteiden vaihtoon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa harjoitellen samalla oppimaansa.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Vierailukohteessa
Taitoalueet Medialuku Vaikuttaminen Viestintä Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto muutama tunti
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja auttaa keskusteluaiheen valinnassa. Hän voi esimerkiksi koota etukäteen infoa puhutusta aiheesta eri medioista. Luotsi osallistuu mahdollisuuksien mukaan keskusteluiltaan. Hän voi esittää pohdintoja herätteleviä ja provosoiviakin kysymyksiä illan aikana. Luotsin on erityisesti hyvä huomioida, että jo ryhmän sisäiset mielipiteet voivat olla erilaisia ja tällöin lähde- ja mediakriittisyyttä voi päästä testaamaan myös livenä.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Viestintä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Perehdyn COVID-19 –pandemian ympärillä käytävään keskusteluun. Vertailen eri mieltä olevien tapoja argumentoida oman mielipiteensä puolesta. Millä perusteilla esimerkiksi kannustetaan tai vastustetaan ottamaan rokote? Mikä viestintätapa vetoaa itseeni? Millä perusteella muodostan oman mielipiteeni? Mikä rooli päätöksessäni on esimerkiksi viranomaisten, poliitikkojen tai vaikuttajien näkemyksillä?

Osallistun Twitter-keskusteluun minua kiinnostavasta yhteiskunnallisesta aiheesta, esimerkiksi harrastustakuusta tai maksuttomasta korkeakouluopiskelusta. Kerron mielipiteeni neutraalisti toisia mielipiteitä kunnioittaen. Seuraan oman kommenttini aiheuttamia reaktioita provosoitumatta.

Perustan Twitter-tilin omalla nimellä ja kuvalla. Tutustun vartion kanssa Twitteriin keskustelualustana ja teen havaintoja erilaisista keskustelijoista: Mitä ajatuksia herättää kuvattomat ja nimettömät tai tekaistut profiilit? Onko heidän kirjoittamansa sisältö epäasiallista? Miten voin tunnistaa aidon kirjoittajan trollista? Tutustun partion twiitteihin. #partioscout

Mediatotuus. Jakaudumme kahtia. Kummallekin ryhmälle annetaan tietämättämme kaksi eri lehtijuttua samasta aiheesta hyvin eri näkökulmasta. Muodostamme ryhmissämme lehtijutun perusteella oman ajatuksemme uutisoitavasta asiasta ja kerromme oman näkemyksemme asiaan. Tämän jälkeen keskustelemme aiheesta. Mistä erot johtuivat? Mitkä ilmaisut johtivat tulkitsemaan asiaa eri tavoin? Reagoitiinko tapahtumiin oikealla tavalla? Mitä yhteiskunnallisia seurauksia tästä voi olla? Lopuksi jatkamme vielä keskustelua mediasta. Pitäisikö lehdissä aina kirjoittaa vain faktat vai saavatko toimittajat ilmaista omia mielipiteitään? Pitäisikö olla kiellettyä kirjoittaa tietyistä asioista, esimerkiksi julkkisten yksityiselämästä? Saavatko toimittajat toimia lainvastaisesti? Voiko uskoa kaikkeen, mitä lehdessä lukee? Miksi pitäisi aina kuunnella eri näkökulmia samasta tarinasta? Tavoitteena on ymmärtää, että puolueettoman viestinnän tekeminen on haastavaa, ellei jopa mahdotonta.

Sukellamme vartion kanssa syvemmälle lähteisiin. Valitsemme useamman artikkelin, uutisen tai nettiartikkelin, jossa on tilastoihin tai tutkimustietoon viittaavia tuloksia tai viittauksia toisiin kirjoituksiin aiheesta. Selvitämme kuinka lähelle alkuperäistä uutista, tilastoa tai tietoa pääsemme ja ovatko esitetyt tulokset todenmukaisia ja luotettavia. Onko tuloksia käsitelty oikein? Onko tutkimuksessa todettu poikkeamia? Onko tutkimuksen otanta oikean kokoinen? Liittyykö tutkimus tai kirjoitus henkilökohtaisiin mielipiteisiin vai mitattuihin ja toistettavissa oleviin tuloksiin tai todennettuihin ilmiöihin?

Tutustun niihin keskusteluihin, joita eri medioissa käydään tietystä aiheesta. Aihe voi koskea esimerkiksi verotusta, maahanmuuttoa tai turkistarhausta. Tutkin yhdessä vartioni kanssa vastakkaisia mielipiteitä edustavien tahojen viestintää. Pohdimme vähintään seuraavia asioita Mitä argumentteja osapuolet käyttävät oman kantansa esiintuomiseksi, entä mitä vastapuolen argumenttien kumoamiseksi? Onko argumentointi fakta- vai tunnepohjaista? Mitä lähteitä osapuolet käyttävät omien argumenttiensa tukena? Mietin, onko keskustelu mielestäni rakentavaa, vai toistaako se itseään. Miten aiheesta voisi keskustella rakentavasti?

Katsomme yhdessä jonkin dokumentin. Dokumentin jälkeen jäämme keskustelemaan aiheesta. Pohdimme ainakin seuraavaa Millaisia ajatuksia dokumentti herätti? Kuvasiko dokumentti aihetta objektiivisesti? Jos näin ei ollut, mistä sen pystyi päättelemään? Mikä on ollut dokumentin tekemisen tarkoitus? Dokumentin katselemisen jälkeen, pohdin vaikuttiko se omaan mielipiteeseeni asiasta. Mikä vaikutti mielipiteen muuttumiseen tai vahvistumiseen, koko elokuva, yksittäiset ihmisten tarinat, tilastot vai jokin muu?

Lisää vinkki

Liite