Vaeltaja ymmärtää kuinka monenlaisia rooleja ihmisillä on vapaalla ja töissä. Hän ymmärtää miksi ihmiset käyttäytyvät eri tilanteissa ja rooleissa eri tavalla. Vaeltaja tietää, että internetiin ladatun tiedon lopullinen tuhoaminen on hankalaa. Vaeltaja ymmärtää asiallisen verkkokäyttäytymisen merkityksen.

Valikko

Minä verkossa


Tavoite:

Vaeltaja ymmärtää kuinka monenlaisia rooleja ihmisillä on vapaalla ja töissä. Hän ymmärtää miksi ihmiset käyttäytyvät eri tilanteissa ja rooleissa eri tavalla. Vaeltaja tietää, että internetiin ladatun tiedon lopullinen tuhoaminen on hankalaa. Vaeltaja ymmärtää asiallisen verkkokäyttäytymisen merkityksen.

Kuvaus:

Vaeltaja etsii netistä eri palveluista jonkun tuntemansa ihmisen ja vertailee ja pohtii ihmisestä verkosta saamaansa kuvaa siihen, millainen ihminen hänen mielestään muuten on. Vaeltaja tarkistaa samalla, millaisen kuvan hänestä itsestään saa netissä. Vaeltaja pohtii, mitä seurauksia harkitsemattomalla nettikäytöksellä voi olla itselle tai toiselle.

Toteutus ja tavoitteet

Pakolliset: Valinnainen
Paikka:
Taitoalueet: Medialuku Viestintä Vuorovaikutustaidot
Johtamistaito: Vuorovaikutustaidot
Kesto:
Kasvatustavoitteet: Terveys ja turvallisuus Toisten kunnioittaminen
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa harjoituksen tekemistä. Hän muotoilee kysymyksiä, joihin vartion jäsenet etsivät vastauksia. Luotsi osallistuu mahdollisuuksien mukaan keskusteluiltaan. Hän voi esittää pohdintoja herätteleviä kysymyksiä illan aikana. Luotsi voi myös auttaa vanhojen keskustelujen esiin kaivamisessa.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Viestintä

Rinnakkaiset

Vinkit

Järjestys: Uusimmat

Vartionjohtaja tulostaa nettikeskusteluja, joita analysoimme yhdessä Millaisilta tyypeiltä keskustelijat vaikuttavat? Mistä mahdolliset väärinkäsitykset kumpuavat? (Oivallista on, jos vartionjohtaja löytää keskusteluja, joissa on sarkasmia tai ironiaa. Tunnistetaanko tyylikeinot vai ei? Mitä riskejä on kahden kaveruksen julkisessa ironisessa keskustelussa, jota seuraavat tuntemattomatkin?)

Tutustun nettikiusaamiseen ilmiönä. Pidän nuoremmalle ikäkaudelle tuokion, jossa mietimme esimerkiksi Mikä on nettikiusaamista? Mitä kannattaa tehdä, jos itsestä kirjoitetaan asiattomia verkossa? Missä vaiheessa nettikiusaamisesta voi tehdä rikosilmoituksen ja miten asian käsittely silloin etenee? Mitä oikean elämän seurauksia nettikiusaamisella voi olla kiusatulle ja kiusaajalle? Muistelemme, onko meitä tai läheisiämme kiusattu netissä tai olemmeko huomanneet nettikiusaamista. Miten nettikiusaamisen saisi parhaiten kuriin?

Tutustun tapaukseen, jossa ihmisen internetiin levittämä materiaali on kääntynyt häntä itseään vastaan, esimerkiksi poliitikon tai julkisuuden henkilön ajattelemattomat lausunnot sosiaalisessa mediassa. Mistä kohu alkoi? Miten se levisi? Miten laajalle ja kuinka nopeasti? Mitä seuraamuksia kyseiselle henkilölle tuli levitetyn materiaalin seurauksena?

Selvitän, millaisen kuvan minusta saa hakujen perusteella. Löytyvätkö netistä esimerkiksi urheilutulokseni tai kommenttini paikallisyhdistyksen tapahtumasivulla? Millainen kuva minusta syntyy esimerkiksi mahdolliselle työnantajalle? Pohdin tapaani toimia netissä ja teen tarvittaessa muutoksia joko toimintani tai tietojeni suojausten suhteen. Tarkistan tuloksia myös eri selaimilla ja tietokoneilla ja pohdin miksi tulokset voivat vaihdella.

Etsin netin erilaisilta sivustoilta jonkin tuntemani henkilön profiilit. Millainen kuva minulle syntyy henkilöstä profiilin ja henkilön kirjoitusten perusteella? Entä millaisena tunnen hänet oikeassa elämässä? Onko vaikutelmissa eroja? Jos on, niin minkälaisia?

Lisää vinkki

Lisää liite