Vaeltaja tuntee partiossa käytetyt eri mediat ja miten ne soveltuvat eri viestintätarpeisiin. Hän on vastuussa sisällön tuottamisesta johonkin partiomediaan.

Valikko

Partiomedia


Tavoite:

Vaeltaja tuntee partiossa käytetyt eri mediat ja miten ne soveltuvat eri viestintätarpeisiin. Hän on vastuussa sisällön tuottamisesta johonkin partiomediaan.

Kuvaus:

Vaeltaja tutustuu virallisiin ja epävirallisiin kanaviin, joita partiossa käytetään viestimiseen lippukunnissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hän selvittää mitä kohdeyleisö tarkoittaa, mitä erilaisia viestintätarpeita esimerkiksi lippukunnalla tai tapahtumalla on, ja mitkä ovat eri medioiden ja kanavien roolit viestinnässä. Hän ottaa vastuun jostain partiomediasta ja koordinoi sisällöntuotantoa sinne.

Tiedot

Pakollisuus Valinnainen
Paikka Kämpällä Kololla Kotona Metsässä Ulkona
Taitoalueet Partiokulttuuri Viestintä
Johtamistaito johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Kesto pitkäkestoinen
Kasvatustavoitteet Ihmissuhteet
Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja huolehtii, että vartiolla on tarpeelliset resurssit, esimerkiksi salasanat ja luvat hoitaa viestintää. Hän innostaa vaeltajatovereitaan ajattelemaan monipuolisesti. Luotsi auttaa tarvittaessa eri mediakanavien esittelyssä. Hän keskustelee vaeltajien kanssa partioviestinnän ja eri medioiden tavoitteista. Luotsi tukee ja puolustaa vaeltajia heidän tekemistään viestintävalinnoista sekä muistuttaa tarvittaessa yksityisyydensuojasta.

Lisätiedot

Aktiviteettiryhmä

Viestintä

Ryhmän muut aktiviteetit

Toteutusvinkit

Järjestys: Viimeisimmät

Seuraan olemassa olevan viestintäkanavan kävijätilastoja. Selvitän mitä tietoa tilastoista löytyy. Minkä ikäisiä sivulla käy? Kuinka monta kommenttia ja reagointia sisältöön on tullut? Mihin aikaan kävijät yleensä sisältöä katselevat? Onko viestintä kohdeyleisölle suunnattua? Käytän tätä tietoa kohdistaakseeni ja kehittääkseni viestintäkanavan käyttöä.

Otan vastuun jonkin partiotapahtuman tai -projektin markkinointiviestinnästä, sisältäen esimerkiksi osallistuja- tai rekrytointimarkkinoinnin. Koordinoin tarvittaessa sisällöntuotantoa eri kanaviin.

Tutustun viestintäkanaviin, joiden kautta piiri tai keskusjärjestö vaeltajille asioita viestii. Tutustun eri viestimien sisältöön, pohdin median kohdeyleisöä ja listaan vartioni kanssa kanavan käyttämien viestien hyviä ja huonoja puolia. Annan vartioni kanssa kehittävää palautetta medioiden ylläpitäjille.

Kirjoitan tai kuvaan oman jutun johonkin partiomediaan. Suunnittelen jutun näkökulman ja halutun viestin etukäteen ja hoidan esimerkiksi haastattelut tai kuvausjärjestelyt. Lähestyn valitsemaani partiomediaa heidän käyttämäänsä viestintäkanavaa pitkin ja tarjoan juttua julkaistavaksi. Teen tarvittaessa muokkauksia juttuun saamani palautteen perusteella. Jutun ilmestyttyä jaan sitä eteenpäin omissa kanavissani.

Perustan tai aktivoin lippukunnalleni aiemmin hyödyntämättömän viestintäkanavan, esimerkiksi lippukuntalehden tai sosiaalisen median palvelun. Teen viestintäsuunnitelman, jossa määrittelen kohdeyleisön, ilmestymistaajuuden ja teemojen käytön. Vastaan viestintäkanavan päivittämisestä ainakin puolen vuoden ajan ja lopettaessani perehdytän jatkajan suunnitelmistani.

Lisää vinkki

Liite