Valikko

Lupaus ja ihanteet

Partiolaisen lupaus ja ihanteet sekä tunnus kuvaavat partion arvoja. Lupaus ja ihanteet kertovat arvopohjasta nuorille ymmärrettävästi. Partiomenetelmään kuuluu sitoutuminen partion arvoihin. Lapset ja nuoret voivat konkreettisesti tehdä sen antamalla partiolupauksen. Partiolaisena oleminen on henkilökohtainen valinta joka ikäkaudessa, yhtä lailla sudenpentuna kuin vaeltajanakin. Partiolupauksen antaminen on täten merkki siitä, että partiolainen pyrkii omasta tahdostaan sitoutumaan partion arvoihin.
Lupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen. Ihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, lisääntyvät ikäkausien myötä. Lupauksen merkitys kuitenkin muuttuu ikäkaudesta toiseen. Lupauksen antamista ja sen merkitystä käsitellään aina ennen lupauksenantotilaisuutta ikäkaudelle sopivalla tavalla, esimerkiksi tarinoiden tai keskustelujen avulla. Tärkeää on, että lupauksen antaja ymmärtää, mitä lupaa. Lupaukseen on myös hyvä silloin tällöin palata. Pohtikaa esimerkiksi, miten lupaus vaikuttaa omaan toimintaan ja millä tavoin.

Partiolupaus

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa <ikäkauden> ihanteita
ja olla avuksi toisille.

Mitä partiolupauksessa luvataan?

Lupaan rakastaa Jumalaani
Lupauksessa partiolainen lupaa rakastaa Jumalaansa. Partion ihmiskäsitykseen kuuluu olennaisena osana usko korkeampaan, johonkin ihmistä suurempaan, johon voi turvautua. Jumala kuvaa helpoimmin ymmärrettävällä tavalla tällaista korkeampaa. Sen merkitys voi kuitenkin olla erilainen eri lupauksenantajille.

Lupauksenantaja lupaa rakastaa sitä Jumalaa, johon hän itse uskoo – ei muiden jumalia. Lupauksessa korostetaan henkilökohtaista uskoa, joka lupauksen antajalla on. Kaikki partiolaiset eivät usko samaan jumalaan; luultavasti partiolaisia kuuluu kaikkiin maailman uskontokuntiin. Siksi Jumala kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja sen perässä on omistusliite: ”Jumalaani”.

Maailmassa ja myös Suomessa on monta uskontokuntaa, ja eri uskonnoissa käytetään erilaisia nimityksiä jumalalle. Uskonnossa saattaa olla useita jumalia, joista esimerkiksi valitaan yksi perheen perinteen tai muun syyn takia. Lupauksen antaja, joka kuuluu uskontokuntaan, jossa korkeampaa, ihmistä suurempaa tahoa kutsutaan muuksi kuin jumalaksi, korvaa sanan ”Jumalaani” omalla jumalan nimellään.

Aikuisen tehtävänä on ennen lupauksenantoa selvittää tulevien lupauksen antajien uskonnolliset vakaumukset ja kunnioittaa niitä. Ottakaa esimerkiksi yhdessä lupauksen antajan kanssa selvää, mikä olisi sopiva korvaava nimi Jumalalle. Lasten ja nuorten vakaumusten kunnioittaminen on tärkeää.

Ihmisen kasvuun ja myös partiokasvatukseen kuuluu jumalasuhteen etsiminen. Partion tehtävänä on antaa työkaluja jumalasuhteen pohtimiseen. Eri ikäkausien aktiviteeteista löytyy elämänkatsomukseen ja jumalasuhteeseen liittyviä aktiviteetteja. Partiolle ominaisia tapoja jumalasuhteen pohtimiseen ovat luonnossa toiminta ja luontokokemukset. B-P korostaa luontoa Jumalan kasvoina – luonnosta ihminen löytää Jumalan. Hiljentyminen on toinen partion perinteinen käytäntö. Molempia voi käyttää tässä mielessä myös lupauksenantoon valmistautuessa. Näiden lisäksi erityisesti nuorille avoin ja rakentava keskustelu on usein paras työkalu. Hyvässä yhteisössä keskustelut syntyvät itsestään.

Lupaan rakastaa omaa maatani ja maailmaa

Alkuperäisessä partiolupauksessa luvattiin ”To do my duty to God and the King.” Tämä velvollisuus kuningasta kohtaan ilmensi sitä isänmaallisuut-ta, joka on ollut ja on nytkin mukana kaikissa partiolupauksissa ympäri maailmaa. Lupaus rakastaa omaa maataan ja maailmaa sisältää isänmaan kunnioittamisen ja palvelemisen – uhrautumisen isänmaan puolesta. Lisäksi se kattaa laajemman näkemyksen: sen yhteisön, johon kuuluu, suomalaisen yhteiskunnan kokonaisuudessaan ja lopulta koko maailman, myös eläimet, kasvit ja muun luonnon.

Lupaan toteuttaa ihanteita

Partiolupauksessa luvataan toteuttaa ikäkauden ihanteita. Ihanteet ilmaisevat ikään kuin elämänohjeen, jota kohti partiolainen voi pyrkiä. Ne eivät käske tai velvoita kuten laki, vaan tarjoavat ihanteellisia
kasvukohteita. Kullekin ikäkaudelle on valittu ihanteet, joihin ikäkauden aloittava lapsi tai nuori voi sitoutua ja jotka hän ymmärtää. Partioihanteet näyttäytyvät nousujohteisina – ne lisääntyvät ikäkausien myötä.

Lupaan olla avuksi toisille

Lupauksessa näkyy partiolaisen pyrkimys auttamiseen ja palvelemiseen. Auttaminen ja palveleminen löytyvät myös partiomenetelmästä. Sen osanen, päivän hyvä työ, konkretisoi partiolaisille oman toiminnan merkityksen joka päivä. Palvelu on ollut aina osa partiota. Päivän hyvät työt kasvattavat epäitsekkyyteen, joka on luonteenpiirre, joka B-P:n aikana nähtiin tärkeäksi jokaisessa kansalaisessa. Päivän hyvä työ ohjaa auttamaan toisia joka päivä. Teot voivat olla pieniäkin, mutta niiden vaikutukset yllättävänkin suuria. Partiolupaus sitouttaa lapsen ja nuoren tällaiseen epäitsekkääseen toimintaan. Päivän hyvä työ näkyy partio-ohjelman aktiviteeteissa, mutta ennen kaikkea kyse on laajemman perspektiivin omaksumisesta. Siksi partiolainen lupaa auttaa toisia – eli toimia aktiivisesti paremman huomisen puolesta.

Partioihanteet

Partioihanteet yhdessä partiolupauksen kanssa kuvaavat lapselle ja nuorelle sopivalla tavalla partion arvoja. Partioihanteet ovat konkreettinen ja käytännöllinen tapa nuorille ymmärtää ne arvot, joita partioliike ehdottaa kunkin partiolaisen arvojen perustaksi. Partiolupauksen antaminen ja siinä sitoutuminen partion arvoihin ovat yhdessä osa partiomenetelmää, joka on keino päästä partion päämäärään. Lupaus ja ihanteet ovat siis yksi osa menetelmästä päästä partion päämäärään, mutta ne eivät ole partion päämäärä tai kasvatustavoite. On tärkeää, että lupaus ja ihanteet ovat mukana kunkin partiolaisen partiopolulla, mutta ihanteet pelkästään eivät tee partiota. Tarvitaan tietysti kaikkia partiomenetelmä osia.

Partiolaisen ihanteena on:

  • kunnioittaa toista ihmistä
  • rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  • olla luotettava
  • rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  • tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
  • kehittää itseään ihmisenä
  • etsiä elämän totuutta
Ihanne Sudenpennut Seikkailijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat
kunnioittaa toista ihmistä X X X X X
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä X X X X X
olla luotettava X X X X
rakentaa ystävyyttä yli rajojen X X X
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen X X
kehittää itseään ihmisenä X
etsiä elämän totuutta X

Partiotunnus

Kaikkien ikäkausien tunnuksena on: Ole valmis.

Ympäri maailmaa käytössä oleva tunnus viestii partiolaisten auttamis- ja palvelemishalukkuudesta. Vanhaan ja perinteikkääseen kutsuun: ”Ole valmis”, partiolainen vastaa: ”Aina valmiina.” Partiotunnus kertoo ennen kaikkea partiolaisen asenteesta. Hän on aina valmiina palvelemaan ja täyttämään velvollisuudet. Tunnus löytyy tarpojien päätösmerkistä Kimin hymystä sekä partiovyön soljesta.