Partiokasvatus

 

 

 

Tervetuloa toteuttamaan partio-ohjelmaa!

 

Ikäkausiohjelmaa toteuttavana akelana, sampona, luotsina tai ikäkausivastaavana sinä olet avainasemassa.

Partiokasvatus tarkoittaa kaikkea sitä, mitä, miten ja miksi partion kohderyhmä, 7-22 -vuotiaat, partiossa tekevät. Kansainvälisesti vertailtuna partiokasvatus vastaa partioliikkeen maailmanjärjestön (WOSM) ohjelmankehitysprosessin (RAP), mukaista laajaa ohjelmakäsitystä. Partiokasvatuksessa on neljä osa-aluetta: Partion päämäärä, jota kasvatustavoitteet tarkentavat, sekä partiomenetelmä, jota partio-ohjelma tarkentaa.

Nykyisessä ikäkausiajattelussa kaikki alle 22-vuotiaat ovat partion kohderyhmää. He kuuluvat johonkin ikäkauteen partiopesteistään riippumatta. Kaikista yli 22-vuotiaista käytetään tässä julkaisussa nimitystä ”aikuinen”.

Partioliikkeen päämääränä on maailmanrauha, jonka saavuttamiseen pyritään kasvattamalla lapsista ja nuorista yhteiskuntaa rauhanomaisesti rakentavia aikuisia. Partion missio on siis kasvatustehtävä. Partiossa olemme toki tietoisia siitä, että kasvatustehtävässä koti ja vanhemmat ovat lapsuus- ja nuoruusiässä merkittävimmät. Koulullakin on tässä vahva tehtävänsä, kuten myös seurakunnalla, harrastuksilla, tiedotusvälineillä, internetillä ja niin edelleen. Partio on kuitenkin oheiskasvattajan roolissa lapsen ja nuoren elämässä.

Kasvatustavoitteet tarkentavat partion päämäärää. Ne kertovat, mitä mielestämme tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa tavoitellaan aktiivisten kansalaisten kasvatuksella. Partiomenetelmä kuvaa, miten partiossa toimitaan, jotta päämäärä
saavutetaan. Partiomenetelmä on partiolle valittu keino toimia. Joillakin muillakin menetelmillä voisi myös päästä samaan päämäärään.

Partio-ohjelma tarkentaa partiomenetelmää. Partio-ohjelma on 2000-luvun alkupuolen Suomen oloihin yksityiskohtaisesti räätälöity malli siitä, miten partiomenetelmää kannattaa toteuttaa. Seuraavissa kappaleissa tarkennetaan näiden sisältöä ja suhteita. Ensin kuitenkin tarkastellaan arvopohjaa.

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry