Partiokasvatus / Partiomenetelmä

Partiomenetelmä

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään. Se siis kuvaa yleisellä tasolla ne toimintatavat, joilla kasvatetaan ”kunnon kansalaisia”. Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu maailmanjärjestöjen, WAGGGSin ja WOSMin, partiomenetelmiin. Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä.

Kaikkien osien tulee olla mukana partiotoiminnassa. Tämän ei tarvitse toteutua tietenkään joka hetki vaan toiminnan kokonaisuudessa. Niinpä yksittäistä tapahtumaa ei voi suunnitella partiomenetelmän mukaan, mutta kokonaisuuksia kuten partioleiriä tai vartion toimintasuunnitelmaa voidaan suunnitella ja arvioida partiomenetelmän määrittelyä käyttäen ovatko kaikki osa-alueet toiminnassa mukana.

Partiomenetelmä koostuu kahdeksasta osa-alueesta

Partiomenetelmä on partiolle valittu kasvatuskeinojen kokonaisuus. Osan näistä keinoista, kuten toiminnan luonnossa, on jo B-P aikanaan valinnut. Toiset keinot, kuten tekemällä oppiminen, on kiteytetty
myöhemmin tähän muotoon.

Partiomenetelmä kokonaisuutena on partiossa kuitenkin muodostunut jo perinteeksi. Se on suunnilleen samanmuotoinen kaikissa partiojärjestöissä.

Tärkeää on, että partiomenetelmän kaikkia keinoja käytetään lasten ja nuorten toiminnassa. Partiomenetelmä ei toimi, jos jokin sen osa-alue ei toteudu. Sen osa-alueita ei voi laittaa tärkeysjärjestykseen. Kyseessä on kokonaisuus, ja minkä tahansa osa-alueen puuttuminen vaikuttaa kokonaisuuteen. Vertailukohtana voidaan käyttää esimerkiksi auton toimintaa: siinä on useita eri osa-alueita, esimerkiksi ohjaus, voimansiirto, jarrut, kori ja sisustus. Auto tarvitsee kaikkia niitä, vaikka jarrua ei koko ajan painettaisikaan. Auton toiminnan kannalta ei voi sanoa, mikä niistä on tärkein. Ne muodostavat kokonaisuuden, joka toimii yhdessä. Tässä on partiomenetelmä kuvattu lyhyestí.

 

Sitoutuminen partion arvoihin

Partiolaisen lupaus, ihanteet ja tunnus kuvaavat partion arvoja. Niiden kautta partiolainen sitoutuu partion arvoihin.

Symboliikka
Symboliikka tekee näkyväksi partion syvintä sisältöä. Se vahvistaa koettua ja luo odotuksia tulevasta. Symboliikan käyttäminen yhdistää yksittäisen partiolaisen omaan ryhmäänsä, lippukuntaansa ja maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen. Symboliikka sisältää kuvallisia ja sanallisia tunnuksia, nimistöä, värejä, materiaaleja, tapoja ja toimintoja. Symboliset viitekehykset kokoavat symboliikkaa ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Nousujohteisuus
Jokainen yksilö saa partiossa sopivan haasteellisia tehtäviä. Ikäkauteen sopiva ohjelma auttaa kasvamaan.

Vartiojärjestelmä
Partiossa toimitaan vertaisryhmissä, joissa päätetään yhdessä asioista ja jaetaan vastuuta. Näissä pienryhmissä lapsi ja nuori kasvavat toimimaan ryhmän jäsenenä.

Tekemällä oppiminen
Tekemällä oppiminen on lapsen ja nuoren luonnollinen tapa oppia. Partiossa opitaan kokemisen ja tekemisen kautta.

Aikuinen tuki
Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Aikuinen on tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Päivän hyvä työ
Partiossa lapsi ja nuori kasvavat ottamaan vastuuta itsestään ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä.

Toiminta luonnossa
Partiossa lapsi ja nuori toimivat luonnossa. Luonto on elämyksellinen toiminta- ja oppimisympäristö.

 

Työkalu partiomenetelmän toteutumisen seuraamiseen ryhmänjohtajalle: Partiomenetelmätyökalu

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry