Perhepartio-ohjelma

 

Perhepartiotoimintaan ovat tervetulleita kaikki perheet, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Perhepartio-ohjelman aktiviteetit on suunniteltu 3-6 -vuotiaille lapsille. Nuoremmat lapset voivat osallistua toimintaan oman kehitystasonsa mukaisesti. Sudenpentu- ja seikkailijaikäiset sisarukset voivat niin ikään olla mukana perhepartion kokoontumisissa, mutta tarkoitus ei ole, että perhepartiossa tarjotaan heille oman ikäkauden ohjelmaa, vaan he osallistuvat yhteiseen tekemiseen perhepartioikäisten lasten ehdoilla. Sudenpennut voivat esimerkiksi opastaa perhettään retkikeittimen käytössä ja seikkailijat voivat auttaa nuotion sytyttämisessä.

Perhepartiotoimintaan voi kukin perhe osallistua niin kauan, kuin perheessä on alle kouluikäisiä lapsia. Toiminnan voi aloittaa myös jo ennen kuin vanhin lapsi täyttää kolme vuotta. Tällöin perheen on kuitenkin hyvä muistaa, että ohjelma ei välttämättä sovellu niin pienelle lapselle. Perheen lapsi voi siis osallistua toimintaan jopa seitsemän vuoden ajan.

Perhepartioryhmä määrittää yhdessä, kuinka usein se kokoontuu. Hyvä kokoontumistahti on kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Tällöin mielenkiinto toimintaa kohtaan säilyy, mutta perheen ei tarvitse joka viikko varata aikaa kokoukselle.

Perhepartioryhmälle hyvä kokoontumispäivä on lauantai tai sunnuntai. Arkipäivinä mahdollisen työn ja päivähoidon jälkeen on harvoin aikaa tai energiaa harrastukseen suunnattavaksi. Koska lapsiperheissä nukkumaan mennään viimeistään kahdeksan aikoihin, ei arki-iltaan ole helposti sovitettavissa useamman tunnin kokoontumisaikaa. Viikonloppuna niin aikuiset kuin lapsetkin ehtivät usein paremmin liikkeelle yhteisen toiminnan pariin.

Perhepartion aktiviteetit

Vaikka perhepartio ei ole partion virallinen ikäkausi, on toiminnan järjestämistä helpottamaan kirjoitettu perhepartio-ohjelma aktiviteetteineen. Perhepartion aktiviteetit poikkeavat ikäkausiaktiviteeteista siinä, että kukin aktiviteetti voidaan, ja on tarkoituksenmukaistakin tehdä useamman kerran perhepartiovuosien aikana. Ryhmä voi vaihdella toteutustapaa, mutta hyvin todennäköistä on, että samanlaisellakin toteutustavalla perhepartion osallistujat saavat aktiviteeteista elämyksiä irti.

Tarkemmat ohjeet aktiviteettien tekoon ryhmälle ja sen johtajalle löytyvät jokaisen aktiviteetin kohdalta. Lisäksi jokaisen aktiviteetin yhteydessä on kerrottu erilaisia tapoja toteuttaa aktiviteetti.

Perhepartion tunnus

Perhepartiotoiminnan tunnuksena on orava. Orava kuvastaa perhepartiota, sillä lajin tapaan perhepartio on levinnyt koko Suomeen. Orava tarjoaa myös mahdollisuuden monipuolisiin leikkeihin, tietoon ja askarteluihin. Orava-merkin värit määrittyvät partion ikäkausien värien mukaan. Oravanpunainen merkki on perhepartion oman värin mukainen. Auringonkeltainen merkki tutustuttaa sudenpentujen väriin, hiilloksenoranssi seikkailijoiden ikäkauteen ja kanervanvioletti tarpojien ikäkauteen. Lisäksi merkeistä löytyy metsänvihreä versio samoajaikäkauden värin mukaan, karhunruskea vaeltajien tunnusvärin mukaan sekä vielä seitsemäntenä partionsininen merkki.

Merkkien saamisen ajankohta on lippukunnan tai ryhmän päätettävissä. Hyvä tapa on saada niitä yksi kunkin perhepartiovuoden kunniaksi, jolloin orava-merkkien määrä kertoo, kuinka monta vuotta lapsi on ollut mukana perhepartiossa. Oravanpunainen merkki sopii mainiosti ensimmäiseksi merkiksi.  Hyvä ajankohta voi olla heti toimintavuoden alussa tai vaihtoehtoisesti kun koko toimintavuosi on jo lopussa. Pääasia on, että merkki saadaan iloisissa ja kannustavissa tunnelmissa.

Ryhmä päättää itse myös sen, mihin merkki ommellaan. Hyviä paikkoja merkille ovat esimerkiksi huivi, t-paita tai kassi. Huivikäyttöön merkki on suunniteltu niin, että ensimmäinen merkki ommellaan huivin alakulmaan ja seuraavat merkit kolmioriviin sen yläpuolelle. Jos perhepartiolainen ennättää olla mukana useamman vuoden, tulevat nämä merkit kolmanteen riviin.

 

Ohjelman rakenne

Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta. Tekemällä vuoden aikana vähintään yhden aktiviteetin kustakin kokonaisuudesta, perhepartioryhmä varmistaa, että toiminta on monipuolista. Aktiviteettikokonaisuudet ovat seuraavat:

Arjen taidot: Arjen taidot pitävät sisällään koko perheen yhteisiä arkisiin asioihin liittyviä taitoja, kuten ensiapua ja turvallisuutta.

Retkeilytaidot: Retkeilytaidoissa perhe harjoittelee esimerkiksi nuotion sytyttämistä, retkikeittimen käyttöä ja majoitteen pystyttämistä.

Kädentaidot: Kädentaidot haastaa nimensä mukaisesti perheet kokeilemaan erilaisia kädentaitotekniikoita nikkaroinnista askarteluun ja huovutuksesta kankaanpainantaan.

Ulkoilutaidot: Ulkoilutaitojen tavoitteena on kannustaa perheitä erilaisten retkien toteuttamiseen ja haastaa perheitä liikkumaan erilaisissa maastoissa. Linturetki ja pulkkamäki kuuluvat tähän aktiviteettikokonaisuuteen. Erilaisissa maastoissa kulkeminen kehittää lasten motoriikkaa.

Luontotaidot: Luontotaidoissa perhe opetelee luonnossa liikkumiseen liittyviä taitoja, kuten eläinten jälkien tunnistusta, majan rakentamista tai hyönteisten tutkimista luupilla.

Lippukunnan toimintaan tutustuminen: Kuukausittaisten kokoontumisten lisäksi perhepartioryhmä osallistuu haluamiinsa lippukunnan tapahtumiin. Perhepartioon kuuluvien rooli kussakin tapahtumassa kannattaa sopia etukäteen tapahtuman järjestäjän kanssa. Näiden lisäksi perhepartioryhmä voi tehdä myös omia päivä- ja yöretkiä. Oman ryhmän retket on hyvä pitää niin sanottuina matalan kynnyksen retkinä. Perheet voivat osallistua niihin omien voimavarojensa mukaan. Toinen perhe voi pärjätä helposti yön yli retkillä ja osalle päiväretkikin voi jo olla haastava. Johtajan tehtävänä on kannustaa perheitä löytämään oma tapansa osallistua.

Perhepartiotoimintaan ei liity mitään pakollisia aktiviteetteja, vaan ryhmä valitsee itselleen parhaat ideat. Perhepartio-ohjelmaan on kuitenki koottu suunnittelun tueksi kuhunkin aktiviteettikokonaisuuteen joukko erilaisia aktiviteetti-ideoita tukemaan toiminnan monipuolisuutta ja partiomaisuutta. Jokaisen aktiviteetin yhteydessä on myös annettu erilaisia ideoita toteuttaa aktiviteetti.

 

Perhepartioryhmän kokoontumiset

Perhepartiotoiminnassa toimiva kokousaika on 2-3 tuntia. Tällöin aikaa on tarpeeksi, jotta ehditään tehdä aktiviteetteja, eikä kokous kuitenkaan vie koko päivää. Mitä nuorempia osallistujat ovat, sitä enemmän aikaa saattaa kulua yksittäisiin asioihin kokouksen aikana. Tämä on hyvä ottaa huomioon ajankäytössä. Myös vuodenaika voi vaikuttaa kokouksen kestoon, talvella pienille lapsille voi tulla kylmä ja kaksi tuntia on riittävä kokouksen kesto. Kauniina kesäpäivänä taas aika menee luonnon helmassa usein siivillä, joten aikaa on hyvä varata koko kolme tuntia.

Viikonloppuun sijoittuvat kokoukset voi olla hyvä ajoittaa aamupäivään. Arkipäivinä kokoukset kannattaa järjestää iltapäivällä tai mahdollisimman aikaisin illalla, jotta pienet lapset eivät ole liian väsyneitä. Vanhempien mahdolliset vuorotyöt on huomioitava kokousaikatauluja suunniteltaessa, sillä työt voivat vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa osallistua kokouksiin.

Kokouksen mallirakenne

Kokouksen kesto on noin 2 tuntia.

Alkumenot (10-15 min.)

Alkumenot ovat tärkeitä yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunteen vuoksi. Partiossa kokoukset aloitetaan ja lopetetaan usein seremoniamaisilla aloitus- ja lopetusmenoilla. Alkumenot on hyvä tilaisuus saada kaikki tuntemaan olonsa tervetulleiksi ja muistuttaa kuka kukin on, mikäli edellisestä kokouksesta on kulunut aikaa. Niihin sopii hyvin jokin laululeikki, jossa kerrataan paikallaolijoiden nimet. Jos laulaminen ei ole ryhmälle luontevaa, toimii tilalla yhtä hyvin joku muu nimileikki.

Ryhmä voi tehdä tai luosa itselleen yhdessä maskotin tai viirin, jota käytetään myös alkumenoissa. Alkumenoihin sopii myös jokin leikki, jolla osallistujat virittäytyvät päivän teemaan.

Päivän teema (45-60 min.)

Alkumenojen jälkeen on kokouksen sisällön aika. Perhepartio-ohjelmasta löytyy erilaisia ideoita aktiviteetteihin, joita toteuttaa perhepartiotapaamisissa. Jokaiseen aktiviteettiin löytyy lisäksi useampia toteutusvinkkejä. Perhepartiotoiminnan rakenne on löyhä, jotta jokainen lippukunta ja perhepartioryhmä voi löytää oman hyvän tapansa toimia.

Eväshetki (15 min.)

Eväshetki on olennainen osa perhepartiotapaamista. Kukin perhe herkuttelee mukanaan tuomillaan eväillä. Eväshetki tarjoaa aikuisille mahdollisuuden seurustella keskenään ja vaihtaa ajatuksia.

Jätetään paikka parempaan kuntoon kuin kokousta aloittaessa (15 min.)

Päivän hyvä työ on yksi partiomenetelman osa-alueista. Tämä osa-alue huomioidaan perhepartiossa erityisesti sillä, että kokouksen jälkeen pienet lapsetkin opetetaan huolehtimaan siitä, että kokoontumispaikka jää parempaan kuntoon kuin se oli kokoontumisen alkaessa. Tähän vaiheeseen kokousta kuuluvat myös mahdolliset varusteiden pakkaamiset, nuotion sammutus turvallisesti sekä roskien kerääminen.

Loppumenot (15 min.)

Selkeät loppumenot kuuluvat partiomaiseen toimintaan. Kokoontuminen kannattaa päättää aina jonkinloaiseen pieneen palautekierrokseen, jossa lapset ja aikuiset oppivat yhdessä huomaamaan, mitä on opittu ja tehty. Esimerkiksi kiva-kierroksessa jokainen voi vuorollaan kertoa, mitä kivaa perhepartiossa kyseisellä kerralla tapahtui. Jos ryhmällä on käytössä jonkilainen osallistumispassi, voi jokainen laittaa loppumenojen aikana sovitun merkinnän tai tarran. Perhepartioryhmä päättää kokoontumisen lippukunnan perinteiden mukaisesti esimerkiksi sisaruspiiriin.

 

 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry