Sudenpentujen mallitoimintasuunnitelma

Tältä sivulta löydät sudenpentujen ensimmäisen syksyn mallitoimintasuunnitelman ja esimerkit kokousten ohjelmasta.

SYKSYN AIKATAULU

 

Ohjeet kokousten toteuttamiseen löytyvät myös tältä sivulta.

 

Viikko 35

 • Tervetuloa: Tiedän johtajieni ja laumani muiden jäsenten nimet
 • Tervetuloa: Tutustun lippukuntaani
 • Tervetuloa: Keksin yhdessä laumani kanssa laumallemme nimen

 

Viikko 36

 • Tervetuloa: Keksin yhdessä laumani kanssa kokouksen alku- ja loppumenot
 • Tervetuloa: Laadin yhdessä laumani kanssa laumallemme säännöt
 • Tervetuloa: Osallistun leikkiin, joka vahvistaa laumamme yhteishenkeä

 

Viikko 37

 • Tervetuloa: Teen laumalleni tunnuksen
 • Askartelu: Teen läsnäolotaulun

 

Viikko 38

 • Tervetuloa: Tutustun sudenpennun partioasuun
 • Tervetuloa: Tunnistan lippukuntani huivimerkin ja huivin

 

Viikko 39

 • Luonnossa liikkuja: Teen laumani kanssa sieni- tai marjaretken

 

Viikko 40

 • Tervetuloa: Osaan merimiessolmun ja käytän sitä partiohuivissani
 • Tervetuloa: Osaan sudenpentujen lupauksen, tunnuksen sekä tervehdyksen ja valmistaudun lupauksenantoon

 

Viikko 41

 • Luonnossa liikkuja: Osaan varautua eri sääolosuhteisiin
 • Luonnossa liikkuja: Teemme laumani kanssa aistiretken
 • Luonnossa liikkuja: Tutustun jokamiehenoikeuksiin sekä tiedän mitä saan ja en saa tehdä luonnossa

 

Viikko 42

Syyslomaviikko, ei partiota, syysloman ajankohta vaihtelee alueittain

 

Viikko 43

 • Luonnossa liikkuja: Ongin tai pilkin

 

Viikko 44

 • Askartelu: Askartelen kierrätysmateriaalista

 

Viikko 45

 • Askartelu: Teen kynttilän
 • Askartelu: Taittelen paperista

 

Viikko 46

 • Luonnossa liikkuja: Tunnen heikkojen jäiden tuntomerkkejä ja harjoittelen jäistä pelastamista

 

Viikko 47

 • Varainhankinta: Osallistun partiolaisten adventtikalenterien myyntiin

 

Viikko 48

 • Askartelu: Teen kortin tai lahjan ystävälle

 

Viikko 49

 • Tervetuloa: Tutustun lippukuntaani
 • Tervetuloa: Osaan sudenpentujen lupauksen, tunnuksen sekä tervehdyksen ja valmistaudun lupauksenantoon

VIIKKO 35

 

Tarvikkeet


• Huopa leikkiin
• Lippukunnan tunnuksesta tehty palapeli
• Info-laput jokaiselle sudenpennulle
• Sudenpennun jäljet -kirja jokaiselle (joko lippukunnan hankkimana tai sudenpennun itsensä)


Etukäteisvalmistelut


• Tulosta lippukunnan tunnus ja liimaa se kovalle kartongille. Piirrä ja leikkaa se palapeliksi.
• Tee valmiiksi info-laput, joissa lukee lippukunnan nimi, www-sivut, kolon osoite, lippukunnanjohtajan nimi ja yhteystiedot, sudenpentulauman viikottainen kokousaika, paikka sekä akelan nimi ja yhteystiedot.
• Selvitä lippukunnan tunnuksen historia ja kirjoita siitä lyhyt tarina.


Kokouksen runko


Tutustuminen (10min)

Lauma tapaa kolon pihassa. Akela esittäytyy. Tämän jälkeen lauma leikkii nimileikin, jossa uudet sudenpennut seisovat piirissä. Leikin aloittaja heittää pallon sille, jonka nimen haluaa oppia. Se, joka saa pallon, kertoo nimensä ja jatkaa leikkiä edelleen.


Noita-akka Pompelipossa -leikki (10min)

Valitaan leikkijöistä yksi, josta tulee Pompelipossa. Hän menee viereiseen huoneeseen, apuvälineenä hänellä on huopa. Muut leikkijät liikkuvat vapaasti huoneessa. Kun noita-akka saapuu huoneeseen, hän huutaa: “Noita-akka Pompelipossa tulee!”, tällöin leikkijät kyykistyvät maahan ja sulkevat silmänsä. Pompelipossa peittää jonkun leikkijän huovalla, muut saavat luvan saatuaan arvata, kuka on huovan alla peitettynä. Oikein arvanneesta tulee seuraava Pompelipossa.


Lippukuntaan tutustuminen (10min)

Lauma ratkoo palapelin, jonka akela on tehnyt tulostamalla lippukunnan tunnuksen ja liimaamalla sen kovalle taustapaperille. Akela kysyy sudenpennuilta, tietääkö joku mikä tunnus on? Tietääkö joku lippukunnan nimen? Akela kertoo sudenpennuille lippukunnan nimen ja alueen, jossa lippukunta toimii. Akela jakaa lapsille valmiiksi tekemänsä info-tiedot lippukunnasta ja ryhmästä. Akela jakaa jokaiselle Sudenpennun jäljet -kirjan.


Lauman nimen keksiminen (20min)

Mitä me muistutamme? Akela valitsee laumalle joukon nimiehdotuksia. Hyviä nimiehdotuksia ovat esimerkiksi eri eläinlajit. Sudenpentuikäkauden eläinlaji on susi. Akela antaa sudenpennuille eläinkirjan selattavaksi, jotta he voivat tutustua tarkemmin eri eläimiin. Sudenpennut voivat kuvien ja tekstien perusteella pohtia, mitä eläintä oma ryhmä eniten muistuttaa (esimerkiksi oravat ovat oman ryhmän lailla vikkeliä ja hyviä kiipeilemään puissa). Lauma päättää yhdessä, mikä nimi sopii parhaiten omalle ryhmälle nimeksi. Äänestyksen voi järjestää esimerkiksi käpyäänestyksellä:

Jokaiselle nimiehdotukselle nimetään oma ämpärinsä ja jokainen sudenpentu hakee yhden kävyn. Äänestyshetkellä kukin sudenpentu käy viemässä käpynsä siihen ämpäriin, jonka nimelle hän haluaa äänensä antaa.

Kirjoittakaa valittu lauman nimi Sudenpennun jäljet -kirjaan.


Lopetusmenot (10min)

Sudenpennut siivoavat kolon yhdessä akelan kanssa.
Akela lukee päätöstarinan lippukunnan tunnuksesta.


Lopputehtävät

Varmista, että jokainen sudenpentu pääsee kotiin ja että kolo jää siistiksi.

VIIKKO 36

 

Tarvikkeet

 • Ilmapalloja
 • Askartelutarvikkeet sääntötaulua varten (kyniä, paperia, saksia, taulupohja, kiinnitystarvikkeet)


Etukäteisvalmistelut

 • Pyydä jotakuta partiolaista opettamaan sinulle Reilut pennut –laulu ja perehdyttämään lippukunnan perinteet
 • Mieti valmiiksi mahdollisia ryhmän sääntöjä
 • Keksi tarina, jossa toimitaan vastoin sääntöjä

 

Kokousrunko


Vessanpyttynatta -leikki (10min)

Yksi tai kaksi vuorollaan valitaan hipaksi. Kun hippa saa kiinni, kiinniotettu asettuu vessanpyttymaiseen asentoon polvistumalla ja nostamalla toisen kätensä ylös. Kiinniotetun voi pelastaa “vetämällä vessan” eli käymällä vetämässä häntä kädestä. Nattaa on hyvä vaihtaa melko lyhyin väliajoin. Hölmönniminen leikki innostaa sudenpennut mukaan ja antaa kokemuksen yhteisestä hauskasta.


Alkumenojen opettelu (10min)

Akela ohjaa sudenpentuja miettimään, mitkä voisivat olla hyvät alkumenot laumalle. Akela opettaa sudenpennuille Reilut pennut –laulun. Hän voi ehdottaa laulua alkumenoksi. Alkumenoihin voi kuulua myös lauman nimeen liittyvä huuto. Jos lauman nimi on esimerkiksi Sudet, voi huuto alkaa yhteisellä ulvonnalla ja johtajan käden laskiessa päättyä sanaan sudet. Uusien sudenpentujen voi olla hankala hahmottaa, minkälaiset alkumenot ylipäätään ovat hyvät, joten akelan kannattaa ohjata suunnittelua tarpeen mukaan vahvastikin. Hän voi osallistaa sudenpentuja esimerkiksi antamalla valmiita vaihtoehtoja ja pitämällä eri vaiheista äänestyksiä, joiden avulla lauman omat menot valitaan.


Reilut pennut
Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on.
Kohta nousee, varmaan nousee riemu kattohon.
Laulu tää kun soipi, arvata jo voipi:
Reilut pennut, sudenpennut jälleen koolla on.
(Sävel: Ukko Nooa)


Lauman säännöt (10min)

Akela ohjeistaa sudenpennut pohtimaan, miksi sääntöjä tarvitaan. Kun lauma on hetken aikaa miettinyt, akela kertoo, että on aika miettiä omalle ryhmälle säännöt. Lapset saattavat miettiä itselleen melko tiukkojakin sääntöjä, ja akelan vastuulla on, että säännöistä tulee realistisia. Sudenpennut ehdottavat usein sääntöjä “Ei saa” -muodossa. Loputon “Ei saa” -lista ei kuitenkaan ole toimiva. Sudenpentujen “Ei saa” -ehdotukset voidaan yhdessä kääntää myönteiseen muotoon: “Ei saa huutaa” -> “Puhumme rauhallisella äänellä”.


Ilmapalloleikki (10min)

Lauma leikkii ilmapalloleikkiä, jossa yritetään yhdessä ryhmänä toimien pitää mahdollisimman monta ilmapalloa ilmassa samanaikaisesti. Sudenpennut liikkuvat vapaasti, akela heittää ilmapallon ilmaan. Sudenpentujen on pidettävä ilmapalloa ilmassa mahdollisimman pitkään antamalla sille lisää vauhtia, kun se meinaa pudota maahan. Sama sudenpentu ei saa koskea ilmapalloon kahta kertaa peräkkäin. Peliin saadaan haastetta lisäämällä ilmassa olevien ilmapallojen määrää tai sopimalla, että ilmapalloon saa koskea esimerkiksi vain päällään. Kun ilmapalloja on liikkeellä monta, voidaan ottaa aikaa kauanko menee, että ilmapallo pääsee putoamaan maahan.


Säännöt seinätauluksi (10 min)

Sudenpentujen joukosta löytyy usein kirjoitustaitoisia lapsia ja jokainen osaa kirjoittaa oman osuutensa akelan kirjoittamasta mallista. Lauma kokoaa säännöt yhteiseksi seinätauluksi ja kukin sudenpentu allekirjoittaa taulun. Allekirjoitus voidaan tehdä myös esimerkiksi painamalla sormenjälki tauluun. Lopuksi siivotaan yhdessä ja kiinnitetään taulu seinälle.


Loppumenoihin tutustuminen (10 min)

Akela esittelee sudenpennuille lippukunnan perinteiset loppumenot. Monissa lippukunnissa kokous päättyy sisaruspiiriin, jossa jokainen seisoo ringissä ja pitää toisiaan käsistä kiinni kädet ristikkäin, vasen käsi oikean päällä. Sudenpennut harjoittelevat kertaalleen valittua loppumenoa ja sen jälkeen on oikean hiljentymisen vuoro.

Iltasaduksi akela kertoo itse keksimänsä tarinan samannimisestä laumasta, jossa ei kaikki menekään ihan niin kuin omassa laumassa on sovittu. Sudenpentujen pitää reagoida aina, kun tarinan lauma toimii oman lauman sääntöjen vastaisesti. Koska kyseessä on hiljentyminen, voi reagointi olla esimerkiksi peukulla alaspäin osoittaminen.

Lopuksi lauma tekee sisaruspiirin.

VIIKKO 37

 

Tarvikkeet

 • Kankaiset ruokailuvälinepussit kaikille
 • Vedenkestävää maalia tai tekstiilitusseja
 • Kartonkia ja kyniä, narua ja kiinnitystarvikkeet
 • Sudenpennun merkkejä ja tunnuksia (esimerkiksi partiohuivi, lippukunnan huivimerkki, väiski, partiovyö, sudenpennun ikäkausimerkki, jälkimerkki)


Etukäteisvalmistelut

 • Lauman tunnuksestavaihtoehdoiksi kuvia esimerkiksi lauman nimeen liittyen, joita sudenpentujen on helppo piirtää tai maalata
 • Läsnäolotaulun suunnittelu


Kokousrunko


Nimihippa-leikki (5 min)

Vapaaehtoinen sudenpentu valitaan nataksi. Hänen tehtävänsä on jahdata määrätyllä alueella muita. Muut leikkijät juoksevat häntä karkuun. Turvassa on aina kun menee kyykkyyn ja huutaa jonkun laumakaverin nimen. Jos leikkijä huutaa vahingossa hipan nimen, jää hän välittömästi hipaksi.


Alkumenot lauman tapaan (5 min)


Ruokailuvälinepussi lauman tunnuksella (15 min)

Akela on katsonut valmiiksi lauman tunnukseksi vaihtoehtoja ja näyttää näitä kuvia sudenpennuille. Tunnus valitaan yhteisymmärryksellä, joten tarvittaessa voidaan äänestää. Akela voi tehdä sapluunan kankaanpainamiseen valmiiksi valitusta tunnuksesta tai sudenpennut voivat itse piirtää tekstiilitusseilla tunnuksen kangaspussiin. Pussiin kannattaa kirjoittaa sudenpennun nimi ja halutessaan myös lauman nimi.


Kisapallo-leikki (10 min)

Sudenpennut seisovat piirissä selkä keskustaan päin. Leikin aloittaja antaa pallon seuraavan käteen ja lähtee itse juoksemaan vastakkaiseen suuntaan. Pallon on kuljettava jokaisen sudenpennun käsien kautta. Juoksija yrittää ehtiä takaisin omalle paikalleen ennen palloa. Jos hän ehtii, joutuu se, jolla on pallo kädessään seuraavaksi kiertäjäksi.

 

Läsnäolotaulu (15min)

Suunnitelkaa ja valmistakaa laumalle yhteinen läsnäolotaulu, johon kerätään käyntikertoja. Läsnäolotaulun voi tehdä kartongista, johon kirjoitetaan jokaisen sudenpennun nimi ja piirretään jokaiselle ruudukko, johon merkitään läsnäolot jokaisesta laumaillasta esimerkiksi tarroilla, leimoilla tai omakätisellä piirroksella. Läsnäolotaulun voi tehdä myös esimerkiksi narunpätkistä, jossa jokaiselle on oma naru kiinnitettynä kartonkiin ja jokaisesta laumaillasta naruun lisätään helmi tai solmu. Lopuksi lauma siivoaa välineet yhdessä.


Kimin leikki (10 min)

Lauma leikkii Kimin leikkiä sudenpentuikäkauden tunnuksilla ja merkeillä (esimerkiksi partiohuivi, lippukunnan huivimerkki, väiski, partiovyö, sudenpennun ikäkausimerkki, jälkimerkki). Kimin leikissä tavarat levitetään esille ja niitä saa katsoa hetken aikaa. Muiden peittäessä silmänsä yksi sudenpentu ottaa yhden tavaroista pois. Muiden tehtävänä on keksiä, mikä tavara puuttuu.


Lauman loppumenot (5 min)

Iltatarinaksi akela voi kertoa perinteisen kansansadun.

Jänis ja kilpikonna

Olipa kerran jänis, joka kehuskeli olevansa nopeampi kuin kukaan muu metsän eläimistä.
– Kukaan ei voita minua, jänis sanoi. – Haastan kenet tahansa juoksemaan kanssani
kilpaa.
Kukaan metsän eläimistä ei uskaltanut kilpasille – paitsi kilpikonna. Se vastasi rauhalliseen tapaansa:

– Jänis hyvä, minä juoksen kanssasi kilpaa. Koska aloitamme?
– Sinäkö muka, ilkkui jänis. – Olet metsän hitain eläin. Voitan sinut aivan varmasti. Tästä tulee helppo kilpailu!

Metsän eläimet muodostivat polulle radan, ja niin juoksukilpailu saattoi alkaa.
Paikoillanne – valmiit – hep! Jänis sinkautti vauhdilla matkaan ja hävisi pian näköpiiristä. Kilpikonnakin hankkiutui liikkeelle. Se nosteli hitaasti jalkojaan ja hivuttautui senttimetri senttimetriltä eteenpäin.

Jonkin matkaa juostuaan jänis vilkaisi taakseen. Kilpikonnaa ei näkynyt missään.
– Hah! Olen niin nopea, että voin jäädä niitylle lepäämään, se tuumi ylimielisenä. Jänis istahti alas ja päätti ottaa pienet nokoset.
Sillä välin kilpikonna kulki eteenpäin askel askeleelta.

Jänis torkkui niin sikeästi, että unohti ajan kulun. Kun se viimein heräsi päiväuniltaan, se huomasi kilpikonnan olevan jo aivan maaliviivan tuntumassa. Jänis ponkaisi jaloilleen ja juoksi täyttä vauhtia ottaakseen kilpakumppaninsa kiinni. Mutta turhaan – kilpikonna asteli jo maaliin. Se oli voittanut kilpailun hitaasti mutta varmasti.

Eläimet hurrasivat. Jänistä harmitti. Se tajusi olleensa ylimielinen ja liian varma omista kyvyistään. Siitä päivästä lähtien jänis ei enää kehuskellut nopeudellaan. Kilpikonna oli näyttänyt sille, että vikkelät jalat eivät tee kenestäkään muita parempaa.

VIIKKO 38

 

Tarvikkeet


• Huiveja
• Valmiiksi tulostettu kuva lippukunnan huivista, tusseja, värikyniä

 

Etukäteisvalmistelut

• Kutsu koloiltaan vierailijaksi esim. ikäkausivastaava tai lippukuntasi vanhempi jäsen

 

Kokousrunko


Häntähippa (5 min)

Kiinniotettavilla on häntänä huivi tms., jonka hipat koittavat napata kiinni, huivin menettäneestä tulee uusi hippa.


Alkumenot lauman tapaan (5 min)


Erilaisia huiveja (15 min)

Akela on ottanut mukaan joukon erilaisia partiohuiveja. Mukana voi olla leirihuiveja ja eri lippukuntien huiveja. Sudenpentujen tehtävänä on löytää huivijoukosta lippukunnan oma huivi.


Lippukunnan oman huivimerkin askartelu (15 min)

Akela on monistanut lippukunnan huivimerkin paperille ja sudenpentujen tehtävänä on värittää kuva. Samalla keskustellaan oman lippukunnan tunnuksesta ja sen merkityksestä.


Tutustun lippukuntaani (20 min)

Vierailijaksi voitte pyytää esim. ikäkausivastaavan, joka kertoo oman lippukuntanne tarinaa.

Esimerkiksi: Miten kauan lippukunta on toiminut? Onko nimen keksimisessä ollut jotakin erityistä? Miten lippukunta on saanut tunnuksensa?

Ilta päättyy kynttiläpiiriin, jossa vierailijalla on tarina kerrottavanaan.

VIIKKO 39

 

Tarvikkeet

Sudenpennuille mukaan: kori, veitsi, sienikirja, hanskat, jos niillä mukavampi kerätä sieniä.

 

Etukäteisvalmistelut

Sienten tunnistuskortit, käy tarkistamassa alue, johon menette, että sieltä löytyy monenlaisia sieniä.

 

Kokousrunko

Puuhippa (5-10 min)

Jokainen leikkijä valitsee itselleen puun, jossa asuu. Yksi leikkijöistä on ilman puuta. Kun hän huutaa: "Talo palaa, pakko vaihtaa", täytyy kaikkien leikkijöiden vaihtaa puuta. Ilman puuta ollut leikkijä yrittää samalla saada itselleen puun. Se, joka jää ilman puuta, jää uudeksi huutajaksi.


Tutustun sieniin (10 min)

Asettele sudenpentujen eteen esim. liinalle erilaisia esimerkkejä sienistä, esim. tatti, kääpä, pikkuinen lahottajasieni, rousku, palanen sienirihmastoa, haarakas ja vaikkapa pala hiivaa. Mitkä niistä ovat sudenpentujen mielestä sieniä? Todellisuudessa kaikki niistä ovat. Usein sieniksi kutsutaan vain ns. suursieniä, jotka kasvattavat näkyvät itiöemät maan pinnalle. Pääosa metsienkin sienien biomassasta luikertelee kuitenkin maaperässä sienirihmastoina. Monet sienet ovat mikroskooppisen pieniä, kuten jalkasieni tai tavallinen leivinhiiva. Tutkikaa, saatteko maasta tai lahopuun seasta tongittua esiin sienirihmastoa (vaaleaa tai ruskehtavaa). Kannattaa käydä läpi yleisimmät myrkkysienet(kärpässieni), ettei niitä vahingossa kerätä.


Sienten kerääminen (30 min)

Ensin käydään läpi, mitä pitää ottaa huomioon sieniä kerättäessä:
a. Kerätään sienet kokonaisina, koko jalka
b. Puhdistetaan ne isoimmista roskista
c. 2 sientä / laji riittää
d. Ei maistella mitään! Ei sienisiä käsiä suuhun.


Sienet kannattaa kerätä rajatulta alueelta, käytä apuna polkuja, puita yms. Jaa sudenpennut pareittain. Sudenpennut keräävät sienet omiin koreihinsa. Voit myös antaa sienikortin, joka avulla parit etsivät sienen. Lopuksi sieniä tarkastellaan liinan päällä ja koitetaan tunnistaa niitä. 

VIIKKO 40

Etukäteisvalmistelut

 

• Pyydä sudenpentuja valmistautumaan laumailtaan kuin lupauksenantotilaisuuteen (partiopaita, jossa merkit valmiiksi ommeltuna, partiohuivi)
• Kysy lippukunnan muilta johtajilta perinteisistä huudoista ja laululeikeistä sekä pyydä heitä opettamaan ne sinulle.

 

Kokousrunko

 

Alkumenot lauman tapaan (5 min)

Lippukunnan perinteiset huudot (10 min)

Opetelkaa lippukunnan perinteisiä huutoja ja laululeikkejä.

Merimiessolmun opettelu (15 min)

Opetelkaa merimiessolmu sudenpentujen kanssa niin, että sudenpentu osaa solmia oman huivinsa.

Leikki (5 min)

Leikkikää sudenpentujen valitsemaa leikkiä.

Lupauksenannon harjoittelu (15 min)

Harjoitelkaa lupauksenantotilaisuutta. Akela voi kertoa, miten tilaisuudessa tulee käyttäytyä, mikä on ohjelma ja miten partiotervehdys tehdään.

Opetelkaa sudenpennun lupaus:

Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa sudenpennun ihanteita ja olla avuksi toisille.

Ihannehartaus (10 min)

Miettikää yhdessä, mitä sana ihanne tarkoittaa. Mitä sudenpennun ihanteet ovat?

Miettikää konkreettisia esimerkkejä, kuinka sudenpentu voi toimia ihanteiden mukaisesti arjessaan.

VIIKKO 41

 

Tarvikkeet


• Pieniä purkkeja, joissa kahdessa samaa tuoksua.
• Huiveja silmien sitomiseen
• 2 Riippukeinua
• Erilaisia luonnon makuja esim. mustikkaa, puolukkaa vaikka pakasteena


Etukäteisvalmistelut


• Koloilta on pidempi, kuin normaalisti ja suuntautuu metsään. Mukaan reppu, jossa eväät. Varustus säänmukainen.

• Selvitä mitä ovat jokaisenoikeudet

 

Kokousrunko

Alkumenot (5 min)

Alkuleikki (5 min)

Kysytään mitä aiemmin leikittyjä leikkejä sudenpennut haluavat leikkiä.

Luonnonvoimilta suojautuminen näytelmä (20 min)

Sudenpennut esittävät toisilleen näytelmän luonnonvoimilta suojautumiseen. Esim. miten suojaudut pakkasella, ukkosella, myrskyllä, kuumalla ilmalla.

Jokaisenoikeudet -leikki (10 min)

Leikkiin tarvitaan kaksi ”kotipesää”, jotka voivat olla esimerkiksi maahan piirrettyjä suuria ympyröitä. Toinen ympyröistä on ”et saa tehdä” -ympyrä ja toinen on ”saat tehdä” -ympyrä. Sopiva ympyröiden välinen etäisyys on noin 20 metriä. Ympyröiden väliin piirretään pitkä viiva, jolla sudenpennut seisovat. Akela huutaa jonkin jokaisenoikeuksiin kuuluvan asian tai asian jota luonnossa ei saa tehdä. Sudenpennut juoksevat joko ”et saa tehdä” -ympyrään tai”saat tehdä” -ympyrään sen mukaan kumman uskovat sopivan huudettuun asiaan. Akelan huutojen välillä sudenpennut palaavat seisomaan viivalle, josta sitten pinkaisevat oikeaan ympyrään.


Aistirata (40 min)

Rauhoittuminen aistien maailmaan, jossa sudenpennut kulkevat pareittain.

Tuoksun maailma: Akela on kerännyt pieniin purkkeihin erilaisia luonnon tuoksuja kahteen purkkiin samaa tuoksua. Sudenpennun tehtävänä on laittaa samantuoksuiset purkit vierekkäin.

Kosketus luontoon: Toinen sudenpennuista toimii oppaana ja toinen on silmät huivilla sidottuina. Opas kuljettaa tietyn reitin. Reitin varrella koitetaan miltä tuntuu puunrunko, sammal yms. Reitin loputtua vaihdetaan rooleja.

Ääniä luonnossa: Sudenpennun tehtävänä on maata riippukeinussa ja kuunnella luonnon ääniä. Kuuletko linnun laulavan, muurahaisen aivastavan, madon möyrivän tai veden liplatusta?

Makujen taikaa: Vuodenajasta riippuen on luonnossa tarjolla erilaista maistettavaa. Ketunleipiä, marjoja yms.

Loppumenot (10min)

Lopuksi keskustellaan mitä kaikkea luonnosta löytyy ja miten luontoa tulee kunnioittaa. Kerrataan myös jokaisenoikeudet.

Lisää ohjeita kokousten toteuttamiseen julkaistaan syksyn aikana.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry